Fond Zlínského kraje – od ledna jediná možnost, jak získat finanční podporu z kraje

  13.1.2016

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dotační systém Zlínského kraje, v rámci kterého hejtmanství každoročně rozděluje významné finanční prostředky žadatelům z různých oblastí činnosti, doznal k 1. lednu 2016 změnu. K tomuto datu zcela nově vznikl Fond Zlínského kraje, do kterého byly sloučeny čtyři doposud existující fondy Zlínského kraje – Programový fond, Fond kultury, Fond mládeže a sportu a Sociální fond. Jako samostatné jednotky byly tyto fondy k výše uvedenému datu zrušeny. Celkem je v roce 2016 vyhlášeno 14 programů v objemu 104,8 milionů korun.

„Ke komplexní revizi dotačního systému jsme přistoupili proto, abychom zajistili soulad s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nově nastavený systém mimo jiné umožňuje sjednocení procesního postupu přidělování podpory, aniž by snížil transparentnost této podpory,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Fond Zlínského kraje vychází ze složení sloučených fondů a je členěn na pět sekcí:

  • ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍna podporu rozvojových priorit Zlínského kraje, mimo oblast kultury, sociálních věcí, mládeže a sportu,
  • KULTURAna podporu kulturních akcí a aktivit, vydavatelské činnosti a obnovy památek,
  • MLÁDEŽ A SPORTna podporu sportovních a mládežnických aktivit,
  • SOCIÁLNÍ VĚCI na podporu sociálně zdravotních aktivit,
  • ROZVOJOVÉ PROJEKTY na financování rozvojových projektů Zlínského kraje.

V letošním roce budou sekce Fondu Zlínského kraje obsahovat celkem 14 programů, pro něž je vyčleněno celkem 105 milionů korun (Rozvojové programy a krizové řízení – 74 milionů, Kultura – 8 milionů, Mládež a sport – 21 milionů, Sociální věci – 2 miliony).

U většiny programů začíná příjem žádostí o finanční podporu od 18. ledna. Datum poslední registrace žádosti pak záleží na konkrétním vyhlášeném programu. Veškeré informace jsou dostupné na https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html.

Podle nově nastavených pravidel budou v roce 2016 podpořeny pouze ty žádosti, které budou předloženy na začátku roku.

 

Zpracoval: Jan Vandík

13. 1. 2016

Další informace:

Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.