Fond malých projektů v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ

 

 

Region Bílé Karpaty je sdružení právnických osob, založeným zakladatelskou smlouvou ze dne 10. 2. 2000, a je vedoucí Správce Fondu malých projektů z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Fond malých projektů přináší všestranný rozvoj příhraničních regionů a zaměřuje se na přeshraniční spolupráci. Mezi podporované kraje z České republiky patří Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Ze Slovenské republiky to je Žilinský, Trenčínský a Trnavský kraj. 

Záměrem Fondu malých projektů (dále jen „FMP“) je zvýšit atraktivnost přeshraničního území a přiblížit zajímavosti, kulturní památky přeshraničních regionů, jak pro obyvatele těchto regionů, tak i pro turisty. Specifickým cílem podpory místních iniciativ je rozvoj užší spolupráce místní a regionální samosprávy, navázání dlouhodobé přeshraniční spolupráce, podpořenou vznikáním nových kontaktů mezi lidmi.

Z FMP lze podpořit především malé projekty investiční a neinvestičního charakteru, které korespondují s prioritami a opatřeními stanovenými v programu Interreg V-A SK-CZ, s prokázáním přeshraničního dopadu a aktivní přeshraniční spoluprací. Jde o projekty menšího rozsahu splňující definované kritérium, tj. výška podpory z Evropského fondu regionální rozvoje je od 3 000 EUR do 30 000 EUR. Výška podpory z EFRR nesmí přesáhnout 85 % celkových oprávněných výdajů.

Region Bílé Karpaty poskytuje konzultace k vyhlašovaným výzvám, organizuje semináře pro budoucí žadatele ve všech 3 krajích v ČR a zabývá se kompletní administrací a správou FMP.   

Bližší informace k problematice FMP, případně informace k vyhlašovaným výzvám naleznete na www.regionbilekarpaty.cz či na níže uvedených kontaktních údajích.

Region Bílé Karpaty

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Tel. : +420 573 776 055 / 058
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
www.regionbilekarpaty.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Jana Smutná, výkonná ředitelka RBK
E-mail: smutna@regionbilekarpaty.cz
Mobil: +420 739 612 340

aktualizováno: 4.1.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap