Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji

Financování sociálních služeb v ČR je založeno na principu vícezdrojového financování. Do systému financování vstupují finanční prostředky z veřejných rozpočtů, úhrady od uživatelů, prostředky ze strukturálních fondů EU, platby od zdravotních pojišťoven, prostředky ze sbírek, fondů a nadací atd.

Finanční podpora v roce 2023
Finanční podpora v roce 2022
Finanční podpora v roce 2021
Finanční podpora v roce 2020
Finanční podpora v roce 2019
Finanční podpora v roce 2018
Finanční podpora v roce 2017
Finanční podpora v roce 2016
Finanční podpora v roce 2015
Finanční podpora v roce 2014
Finanční podpora v roce 2013
Finanční podpora v roce 2012
Finanční podpora v roce 2011

AKTUÁLNÍ INFORMACE K FINANCOVÁNÍ

1. Slučitelnost  vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované Zlínským krajem s finančními prostředky poskytovanými Úřadem práce ČR -  Informace pro poskytovatele sociálních služeb 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje jako poskytovatel finančních prostředků ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby – poskytování sociálních služeb  požádal  Úřad práce České republiky, Krajskou pobočku ve Zlíně o sdělení právních titulů  na základě nichž  poskytuje Úřad práce ČR poskytovatelům sociálních služeb finanční prostředky. Důvodem dotazu bylo předejít případné neslučitelnosti poskytování finančních prostředků s evropskou legislativou.

Úřad práce ČR sdělil, že poskytuje podpory v režimu de minimis v rámci projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. Dále poskytuje příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, které se do veřejné podpory nezapočítávají např. na společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce apod.

Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby poskytované Zlínským krajem je slučitelná s finančními prostředky poskytovanými Úřadem práce ČR v uvedených režimech.

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb na nutnost dodržet pravidla pro poskytování obou podpor a nenárokovat (neúčtovat) tu část mzdových nákladů, která je poskytnuta ve výši poskytnutého příspěvku Úřadu práce ČR s peněžními prostředky poskytnutými ve formě vyrovnávací platby a naopak.

Uvedené dopisy jsou zveřejněny v souvisejících dokumentech níže.

Související dokumenty

.pdf Dopis Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru sociálních věcí ze dne 9. 3.2015 158,51 kB
.pdf Dopis Úřadu práce ČR, Krajské pobočky ve Zlíně ze dne 11. 3.2015 279,21 kB

2. Doporučený postup pro obce při poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb na sociální služby na území Zlínského kraje

Doporučený postup naleznete v souvisejícím dokumentu níže.

Související dokumenty

.pdf Doporučený postup pro obce při poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb na sociální služby na území Zlínského kraje 115,56 kB

 

Informace týkající se financování sociálních služeb ve Zlínském kraji zodpoví pracovník na telefonním čísle 577 043 329.

aktualizováno: 28.2.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap