Finanční vypořádání dotace MPSV ČR na rok 2009 pro poskytovatele sociálních služeb, kteří uzavřeli smlouvu v rámci Individuálního projektu Zlínského kraje

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k finančnímu vypořádání dotace přidělené na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2009. Informace se týká sociálních služeb, na které byla uzavřena mezi poskytovatelem sociálních služeb a Zlínským krajem od 1. 10. 2009 smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb v rámci realizace individuálního projektu kraje „Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“.

V souladu s platnou verzí „Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen metodika), je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen vyhláška).

V červenci 2009 zveřejnilo MPSV ČR na svých webových stránkách „Informace pro poskytovatele sociálních služeb, kteří uzavřeli smlouvu s krajem na poskytování dané sociální služby financované z Individuálního projektu krajů v rámci OP LZZ“ (dále jen doporučení MPSV), které se týká postupu vracení poměrné částky dotace na sociální službu v případě, kdy je tato služba zahrnuta do individuálního projektu na sociální služby.

Na základě tohoto doporučení MPSV ČR je mj. poskytovatel, kterému byla přidělena dotace na příslušnou sociální službu na rok 2009 a který současně uzavřel smlouvu s krajem na poskytování této služby, která je financována prostřednictvím individuálního projektu, povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit MPSV ČR prostřednictvím formuláře „hlášení změn“, provést finanční vypořádání a vrátit nespotřebovanou část poskytnuté dotace na rok 2009.


Související dokumenty

.doc Postup pro příjemce dotace od MPSV ČR na rok 2009 53,5 kB
.doc Příloha č. 1 - Formulář hlášení změn na MPSV ČR 28 kB
.xls Příloha č. 2 - Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. 46 kB
.xls Příloha č. 3 - Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace 27,5 kB
.doc Příloha č. 4 - Avízo - vratka dotace do státního rozpočtu 27 kB
.doc Příloha č. 5 - Žádost pro variantu C) 38,5 kB
aktualizováno: 26.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap