Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství, změny platné od 1.7.2020

Dne 3. dubna 2019 vstoupilo v platnost Opatření obecné povahy. Platí možnost odložit těžbu souší do konce roku 2022 s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem. 

V Kalamitní zóně:

  • Lhůta pro zalesnění se prodlužuje na 5 let (nyní 2 roky) a doba pro zajištění porostu na 10 let (nyní 7 let) od vzniku holiny. Cílem je řešení případného nedostatku sazenic a pracovních sil pro zalesnění.

  • V případě kalamitních holin nad 2 hektary (v červené zóně) bude možnost ponechat nezalesněné pruhy uvnitř porostů v šířce až 5 metrů v rozestupech minimálně 20 metrů. Na rozhraní lesa a nelesní půdy pak pruhy v šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště. Toto opatření povede například k úspoře sazenic a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře a k zamezení škodám zvěří na obnovovaných porostech.

  • Veškeré informace k OOP zde http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/informace-k-oop1a2.html 

dokumenty ke stažení

.pdf 1_NV 30-2014 znění 20200701 se změnami 1283,19 kB
.pdf 2_NV 30-2014 znění 20200701 1235,68 kB
.pdf 3_příloha č. 2 - žádost 358,25 kB
.pdf 4_příloha č. 7 - žádost 248,18 kB
.pdf 5_příloha č. 11 - ohlášení 255,4 kB
.pdf 6_Tabulka 2020 380,06 kB
.pdf 7_opatreni-obecne-povahy-18918-2019-mze-16212 179,87 kB
.pdf 8_opatreni-obecne-povahy-41508-2019-mze-16212 535,38 kB
.pdf 9_opatreni-obecne-povahy-63920-2019-mze-16212 231,41 kB
.pdf 10_vyklad-k-bodu-2-2-oop 207,13 kB
.pdf 11-zlinsky-kraj-katastry-v-zone-2-oop63920 813,29 kB
.pdf 12_lesy-kalamitni-stav-a3-prosinec2019 2435,21 kB
.pdf 13_Prirucka___Lesy_20200701____cistopis 673,01 kB
aktualizováno: 30.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap