Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství, změny platné od 1.1.2022

Dne 3. dubna 2019 vstoupilo v platnost Opatření obecné povahy. Platí možnost odložit těžbu souší do konce roku 2022 s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem. 

V Kalamitní zóně:

  • Lhůta pro zalesnění se prodlužuje na 5 let (nyní 2 roky) a doba pro zajištění porostu na 10 let (nyní 7 let) od vzniku holiny. Cílem je řešení případného nedostatku sazenic a pracovních sil pro zalesnění.

  • V případě kalamitních holin nad 2 hektary (v červené zóně) bude možnost ponechat nezalesněné pruhy uvnitř porostů v šířce až 5 metrů v rozestupech minimálně 20 metrů. Na rozhraní lesa a nelesní půdy pak pruhy v šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště. Toto opatření povede například k úspoře sazenic a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře a k zamezení škodám zvěří na obnovovaných porostech.

  • Veškeré informace k OOP zde http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/informace-k-oop1a2.html 

Podmínky lesnických a mysliveckých příspěvků po novele NV 30/2014 Sb.

Příspěvky na hospodaření v lesích - přehled a změny od 1. 1. 2022 (Lesy, eAGRI)

Příspěvky na vybrané myslivecké činnosti - přehled a změny od 1. 1. 2022 (Lesy, eAGRI)

 

dokumenty ke stažení

.pdf 1_NV30-2014 20220101 se změnami 1145,72 kB
.pdf 2_NV30-2014 zneni20220101 1145,72 kB
.pdf 3_Tabulka dřevin 2022+ 445,03 kB
aktualizováno: 12.1.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap