Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělských podnikatelů je vedena na základě ustanovení § 2e až § 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o zemědělství, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel. Místní příslušnost evidence zemědělského podnikatele byla od 1. ledna 2015 zrušena, tzn., že žádost o zápis do evidence příp. žádost o provedení změny v této evidenci lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ve Zlínském kraji se tak můžete obrátit na následující úřady:

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem - odbor Živnostenský úřad

Městský úřad Holešov - odbor obecní živnostenský úřad

Městský úřad Kroměříž - odbor Obecní živnostenský úřad

Městský úřad Luhačovice - odbor správní, oddělení živnostenský úřad

Městský úřad Otrokovice - odbor evidenčně-správní, oddělení obecní živnostenský úřad

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – Odbor obecní živnostenský úřad

Městský úřad Uherské Hradiště - živnostenský odbor

Městský úřad Uherský Brod - Odbor obecní živnostenský úřad

Městský úřad Valašské Klobouky - Odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče

Městský úřad Valašské Meziříčí - Odbor obecní živnostenský úřad

Městský úřad Vizovice - Odbor životního prostředí

Městský úřad Vsetín - Odbor obecní živnostenský úřad

Magistrát města Zlína - Odbor živnostenský

O odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhoduje Krajský živnostenský úřad.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap