Evidence systému sbírkových předmětů Zlínského kraje (ESSP)

Projekt Evidenční systém sbírkových předmětů (dále jen ESSP) navazuje na projekty Digitalizace dokumentů ve Zlínském kraji, Krajský digitální repozitář (KDR), Zpřístupnění digitálního obsahu (ZDO) a průkopnický projekt eBadatelna Zlínského kraje, jako další kamínek do mozaiky využití elektronizace a digitalizace v příspěvkových organizacích zřizovaných Zlínským krajem.

Požadavek na vznik nového evidenčního systému pro sbírkotvorné paměťové instituce (dále ESSP) vznikl v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020. Byl podložen reálnou potřebou nahradit legislativně, procesně a technologicky nevyhovující lokální aplikace užívané v paměťových institucích za nový nástroj. Tento nový systém musel nabídnout chybějící funkcionality a zároveň splňovat kritéria pro moderní softwarový nástroj a sjednotit metodiku při správě a popisu spravovaných fondů.

Účelem ESSP je v souladu s nejnovějšími postupy, technikami, metodami a technologiemi poskytnout softwarový nástroj, který umožní odborným pracovníkům muzeí a galerií bezpečnou správu svých sbírkových předmětů, a to v rámci všech činností, které jsou se sbírkovými předměty při jejich správě realizovány a souběžně zefektivní kontrolní funkci sbírkotvorné činnosti. Součástí systému je rovněž správa záležitostí, které nejsou sbírkovými fondy, ale neodmyslitelně souvisí s činností organizací jako např. správa fotoarchivu, media archivu, výstav, výzkumů apod.

ESSP zajišťuje maximální podporu činnosti paměťových institucí v oblasti sbírkotvorné činnosti v souladu s příslušnou legislativou – zákonem č. 122/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 96/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.

Paměťové instituce, které jsou do projektu zapojeny:

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Muzeum Kroměřížska

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Muzeum regionu Valašsko

Hvězdárna Valašské Meziříčí

 

V roce 2019 byl projekt Zlínským krajem přihlášen na cenu Ministerstva kultury Gloria Musealis.

 

aktualizováno: 12.1.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky