ENSPIRE EU

Entreprenaurial Inspiration for the European Union (ENSPIRE EU)

Program:

OP Mezinárodní spolupráce (INTERREG IVC)

Prioritní osa:

1. Inovace a znalost ekonomiky

Období realizace:

1. 1. 2010 – 31. 12. 2012

Celkový rozpočet:

Všichni partneři: 1 951 463,94 EUR,

z toho Zlínský kraj: 102 013,93 EUR

Financování:

Evropská unie (ERDF): 85 %

Zlínský kraj: 15 %

Vedoucí partner:

Esbjerg Municipality, Torvegade 74, 6700, Esbjerg, Denmark

Partneři projektu:

Vejle Business Development Agency, Banegårdspladsen 6.1.sal, 7100 Vejle, Denmark

Hampshire County Council, Economic Development Office, The Castle, SO23 8UJ, Wichester, United Kingdom

The Paris Chamber of Commerce and Industry / ADVANCIA, 8, avenue de la Porte de Champerret, 75017, Paris, France

Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville, Plaza de la Contratación 8, 41004, Sevilla, Spain

Halland Regional Development Council, Kristian IV:s väg, SE-301 80, Halmstad, Sweden

Larnaca District Development Agency, 1, Laras street, 7040, Voroclini, Cypres

The Zlin Region, Třída Tomáše Bati 2, 761 90, Zlin, Czech Republic

North-West Regional Development Agency, 2, Sextil Puscariu Street, 400111, Cluj-Napoca, Romania

Marshal Office of the Lubuskie Region, Podgorna 7, 65-057, Zielona Góra, Poland

Central-Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Company, Rákóczi u. 25., H-8000, Székesfehérvár, Hungary

BSC, Business Support Centre L.t.d., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000, Kranj, Slovenia

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na zvýšení evropské podnikatelské konkurenceschopnosti a podpoření regionálního ekonomického růstu prostřednictvím podpory podnikatelského myšlení a podnikatelské kultury v regionech. Celkové průzkumy podnikatelského prostředí ukazují, že v EU klesá ochota a odvaha k soukromému podnikání (převážně k zakládání malých a středních podniků).

V rámci projektu dojde k mezinárodní výměně zkušeností a ke srovnání situace v oblasti podnikání znevýhodněných skupin mezi partnerskými regiony 11 zemí EU. Výměna zkušeností se bude týkat především způsobů, jakými regionální úřady přispívají k podpoře a rozvoji podnikatelského myšlení a podnikatelské kultury

V rámci projektu budou zmapovány způsoby, jakými partnerské regiony (regionální úřady) podporují podnikatelského ducha regionu směrem k třem uvedeným skupinám a organizace workshopů v jednotlivých partnerských regionech s cílem výměny informací, dobrých zkušeností a nápadů. Na základě těchto aktivit dojde k identifikaci nejlepších regionálních politik v oblasti podpory podnikatelského myšlení a podnikatelské kultury, budou analyzovány zkušenosti a příklady dobré praxe.

Výstupem projektu bude brožura, letáky a internetová stránka s nejlepšími postupy k podpoře podnikatelského myšlení, které budou sloužit jako inspirace nejen zapojeným partnerským regionům, ale i veřejnosti. Především jsou však výstupy projektu určeny pro budoucí politické rozhodování v této oblasti na úrovni krajů a povedou k rozšíření možnosti spolupráce mezi regiony.

Aktivity projektu:

1. Mapování podnikatelského prostředí jednotlivých regionů.

2. Workshopy zapojených partnerů projektu, semináře pracovních skupin, 10 regionálních workshopů zaměřených na šíření projektu, hlavní mezinárodní konference.

3. Šíření a komunikace výstupů projektu.

4. Pilotní aktivity projektu – implementace dosažených výsledků do málo vyspělých regionů.

5. Řízení a administrace projektu.

6. Závěrečný audit projektu.

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zvýšit evropskou podnikatelskou konkurenceschopnost a regionální ekonomický růst prostřednictvím podpory podnikatelského myšlení a podnikatelské kultury v regionech.

Specifický cíl:

- Posílení podnikatelského myšlení u cílových skupin projektu.

- Určení správné implementace aktivit, které rozvinou podnikatelskou inspiraci v EU.

- Zlepšení efektivity regionální, národní a evropské politiky, které vytvářejí podnikatelskou inspiraci pro cílové skupiny.

- Řízení inovačních aktivit k posílení podnikatelské inspirace.

Cílové skupiny:

Projekt se zaměřuje na 3 znevýhodněné skupiny:

- Znevýhodněná skupina začínajících podnikatelů – lidé, kteří mají ztížený přístup k podnikání (ženy v některých případech, imigranti a tělesně postižení)

- Skupina s obtížným začleněním na trh práce (především dlouhodobě nezaměstnaní a lidé s nízkou kvalifikací)

- Studenti a absolventi středních škol.

Aktuální stav:

Projekt v realizaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský, projektový manažer, tel.: 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap