Energetická agentura Zlínského kraje se účastní nového evropského projektu nazvaného LC DISTRICTS

2. 12. 2019

Tento projekt řeší přizpůsobení městské zástavby změnám klimatu. Zástupci projektových partnerů z pěti zemí EU (Španělska, Chorvatska, Itálie, Švédska, České republiky) se v regionu Navarra ve Španělsku zúčastnili úvodního setkání. Společně jednali o zlepšení zpracování regionálních koncepcí a vedli diskuzi ke všem aspektům přechodu k nízkouhlíkovým komunitám. Důraz byl kladen zejména na vzájemnou výměnu informací, řízení a komunikací v projektu, který se zaměřuje na zlepšení regionálních rozvojových programů v renovaci a výstavbě energeticky efektivních budov, centrálních kotelen a dalších opatření snižujících emise skleníkových plynů.

Následující den navštívili účastníci příklady dobé praxe v okolí Pamplony, jako např. renovaci komunálního komplexu sociálního bydlení ve městě Tudela, kde v rámci projektu Lourdes Renove došlo k modernizaci pěti set bytových jednotek včetně zateplení obvodového pláště budovy, výměně oken a dveří a infrastruktury centrálního vytápění a zlepšení přístupu do budov pro sociálně slabé občany.

Hlavním výstupem projektu budou návrhy pro zlepšení strategií a programů pro nízkouhlíkové oblasti v rámci regionů EU a akční plány pro jednotlivé regiony. Tyto výstupy pak budou využívány všemi relevantními subjekty od veřejných institucí, firem, průmyslových asociací, univerzit, řídících orgánů, ministerstev, bytových družstev a dalších společností.

LC DISTRICTS „snížení emisí v městských oblastech prostřednictvím zlepšení regionálních koncepcí“ je projekt v rámci programu INTERREG EUROPE, financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

img-0602.jpg
img-0562.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap