Elektronický dotazníkový formulář neboli „předžádost“ na Kotlíkové dotace pro rok 2022 zatím podalo 1 372 zájemců

  10.11.2021
Elektronický dotazníkový formulář neboli „předžádost“ na Kotlíkové dotace pro rok 2022 zatím podalo 1 372 zájemců

Tři týdny od spuštění sběru obdržel Zlínský kraj 1 372 vyplněných dotazníkových formulářů k výměně kotle. Pomocí těchto tzv. „předžádostí" kraj zjišťuje zájem lidí o příspěvek na změnu zdroje tepla. Formulář je snadný na vyplnění. Zájemce o dotaci v něm uvedou své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem. Formulář je pouze elektronický a nedokládají se k němu žádné přílohy. K dnešnímu dni kraj eviduje 160 dotazníků z okresu Kroměříž, 316 z okresu Uherské Hradiště, 405 ze Zlínska a největší zájem mají lidé na Vsetínsku, kde bylo sesbíráno celkem 491 formulářů. První vlna sběru bude probíhat do 31. prosince 2021.

Žádat může jen ten, kdo v domě skutečně bydlí

O dotaci může zažádat jen vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které trvale bydlí a má starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (tj. 1. nebo 2. emisní třídy). V případě rekreačního objektu musí doložit minimálně jeden člen domácnosti trvalý pobyt delší než 24 měsíců. „Dotace na rok 2022 jsou zaměřeny na nízkopříjmové domácnosti. Pro žadatele tedy platí, že průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti nepřekročil v loňském roce 170 900 Kč. Domácnosti, kde žijí jen osoby pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, mají na dotaci nárok automaticky,“ popisuje Lubomír Traub, náměstek hejtmana zodpovědný za strategický rozvoj.

®      Nejste si jisti, zda máte na dotaci nárok? Příjmy snadno spočítáte pomocí naší kalkulačky na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

Kdo tvoří domácnost?

Domácnost tvoří všichni, kteří v nemovitosti skutečně trvale bydlí. Příjmy se posuzují podle osob, které mají na dotčené adrese bydliště, nemusí tam mít trvalý pobyt. A to i ti, kteří mají nulový příjem (např. děti). Pokud má osoba v nemovitosti trvalý pobyt, ale ve skutečnosti bydlí jinde, nezapočítá se. Naopak osoba bydlící v nemovitosti s trvalým pobytem jinde se započítá. Pokud tedy vlastník nemovitosti na adrese bydlí, může o kotlíkové dotace zažádat.

O co můžete žádat?

Původní kotel můžete vyměnit za kotel na biomasu (dotace až 130 000 Kč), tepelné čerpadlo (dotace až 130 000 Kč) nebo za plynový kondenzační kotel (dotace až 100 000 Kč). „Z doposud získaných dat vyplývá, že největší zájem je o kotle na biomasu s ručním přikládáním, v dotazníku jej uvedlo 519 zájemců, pak následuje plynový kondenzační kotel (419), tepelné čerpadlo (276) a kotel na biomasu s automatickým přikládáním (158). Pokud si ve formuláři, neboli tzv. „předžádosti“ vyberete určitý zdroj vytápění, k ničemu vás to nezavazuje. V žádosti, případně před realizací výměny, můžete zdroj změnit,“ vysvětluje náměstek Traub. Dotace myslí i na standartní či vyšší příjmové skupiny. Pro ně je určen program Nová zelená úsporám, kde mohou získat až 50% dotaci na nový zdroj vytápění.

®      Výše podpory Kotlíkových dotací je pro nízkopříjmové skupiny až 95 % výdajů do maximální výše dotace.

Kdy musíte zdroj vytápění vyměnit?

Výměna kotle v rámci Kotlíkových dotací 2021+ musí být uskutečněna po 1. lednu 2021. Dotazníkový formulář (tzv. „předžádost“) můžete podat, pokud:

-       jste od ledna 2021 změnili zdroj vytápění

-       realizujete výměnu nyní

-       zdroj tepla vyměníte až v roce 2022, po schválení žádosti

®      Samotnou žádost bude možné podat elektronicky i s přílohami v I. čtvrtletí příštího roku.

Proč využít Kotlíkových dotací?

„Od příštího září bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Neváhejte proto a pokud máte možnost, využijte této příležitosti. Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. S žádostí o pomoc se můžete obrátit i na pracovníky Krajského úřadu, kteří vám zodpoví vaše dotazy a pomohou vám celý proces usnadnit,“ dodává Lubomír Traub.

®      Více informací na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky nebo na „kotlíkové lince“ 577 043 411.

 

 

3. 11. 2021


Další informace:
Soňa Ličková

tisková mluvčí Zlínského kraje

577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap