E-mobilita Zlínského kraje

O projektu

Projekt je zaměřen na aktivity směřující ke zvýšení povědomí obyvatel Zlínského kraje o možnostech využívání alternativních forem dopravy.

Projekt si klade za cíl podpořit technologie, které mají potenciál vyřešit značnou část problémů, které s sebou přináší doprava. Snahou je efektivní využívání všech dostupných forem ekologicky šetrné dopravy, tzn. veřejné dopravy, vozidel s alternativním pohonem - elektro, plug-in hybrid, klasický hybrid, vodík, CNG/LNG, LPG atd, cyklistiky a pěšího způsobu mobility v regionu realizací osvěty a propagace.

Využívání inteligentních technologií (Smart region) aktivně pomáhá stabilizovat energetické sítě, velkým operátorům (dopravní podniky, městské firmy, atd.) zlevňují náklady na energie a jsou přitom přátelské k životnímu prostředí i samotným uživatelům, to vše při minimalizaci dnešních enormních investic do infrastrukturních projektů.

Hlavní aktivity projektu jsou:

  1. zpracování analýzy povědomí obyvatel Zlínského kraje o tématu e-mobilita,
  2. zřízení webové prezentace,
  3. pořádání Dne mobility Zlínského kraje,
  4. osvětová činnost (pořádání seminářů),
  5. vytvoření katalogu technických možností.  

Cílovou skupinu tvoří široká veřejnost, podnikatelské subjekty, zástupci samospráv a zřizovaných organizací ve Zlínském kraji.

Projekt je realizován v období od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2019. Příjemcem podpory je Zlínský kraj.
Rozpočet projektu je ve výši 1,150 milionu korun. Ze státního rozpočtu je na něj možno získat dotaci ve výši 920 tisíc korun.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR v rámci dotačního programu Národní program životního prostředí.

„Ministerstvo životního prostředí a Statní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu.“

 

Analýza E-mobility Zlínského kraje
Odborné semináře
Katalog
Odkazy

Fotogalerie

Aktuality

další zprávy »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap