E-mobilita ve Zlínském kraji

Číslo žádosti:

01631862

Dotační program:

Národní program životního prostředí

Prioritní oblast:

6. Environmentální prevence

Období realizace:

1. 7. 2018 – 31. 10. 2019

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

1.150.000 Kč

Financování:

Státní fond životního prostředí ČR - 80 %

Všeobecný cíl:

Cílem je podpořit technologie, které mají potenciál vyřešit značnou část problémů, které s sebou přináší doprava (nejen ta individuální automobilová) ve velkých městech realizací osvěty a propagace. Inteligentní technologie zároveň aktivně pomáhají stabilizovat energetické sítě, velkým operátorům (dopravní podniky, městské firmy, atd.) zlevňují náklady na energie a jsou přitom přátelské k životnímu prostředí i samotným uživatelům, to vše při minimalizaci dnešních enormních investic do infrastrukturních projektů

Specifický cíl:

- poukázat na smysl a motivační faktory zapojení smart řešení vč. pořizování elektromobilů

- v praxi ukázat nový trend v uspokojování základních potřeb občanů velkých měst bez negativních následků na životním prostředí, zbytečně vynakládaných investic a celkově prospěšném efektu nejen pro spotřebitele konkrétní služby, ale celou městskou komunitu

Stručný obsah:

Předmětem projektu je realizace osvětových seminářů, pořádání dnů mobility, zpracování analýzy povědomí obyvatel Zlínského kraje o tématu emobilita, zřízení webové prezentace k tomuto tématu a katalogu.

Cílové skupiny projektu:

- široká veřejnost regionu

- podnikatelské subjekty v regionu

- zástupci samospráv a zřizovaných organizací

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Monika Špačková, manažer projektu, odbor řízení dotačních programů, tel: 577 043 780, e-mail: monika.spackova@kr-zlinsky.cz   
  • Ing. Zuzana Říhová, finanční manažer, odbor řízení dotačních programů, tel: 577 043 886, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz    
aktualizováno: 30.10.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap