Dva a půl kilometru obnovené silnice budou mít v Lískách

  17.5.2017
Dva a půl kilometru obnovené silnice budou mít v Lískách

OLOMOUCKÝ KRAJ - Bezmála dva a půl kilometru rekonstruované silnice III/43346 získají motoristé v tomto roce v obci Chvalnov-Lísky na Kroměřížsku. Práce v celkovém objemu 15,4 milionu korun budou probíhat za úplné uzavírky. Bude stanovena objízdná trasa.

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/43346 v celkové délce 2 482 metrů. Rekonstrukce silnice bude probíhat částečně v extravilánu obce Lísky, částečně v intravilánu obce.

Rekonstrukce bude provedena zesílením vozovky pokládkou dvou živičných vrstev (vyrovnávací vrstvy a nové obrusné vrstvy) a lokální sanací okrajů vozovky, tato úprava bude provedena v extravilánu a částečně i v intravilánu, kde navýšení vozovky nevyvolává komplikace v návaznosti na přilehlé připojení sjezdů a vedení obrub podél silnice. V místě zástavby v průjezdním úseku obce Lísky budou vyměněny veškeré konstrukční vrstvy vozovky. Stavební úprava je řešena ve stávajících směrových a šířkových poměrech. Součástí stavby je úprava krajnic (očištění, dosypání se zhutněním), obnovení silničních příkop (odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem do příkopů, případně do dešťových vpustí, které budou v rámci realizace stavby obnoveny), stavební úprava propustku (pročištění, úprava výtoku odlážděním kamenem do betonu), úprava napojení silnice III/43345, připojení účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem. Dále se obnoví a doplní svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitelem stavby je firma Skanska, a. s., Praha, závod Morava. Smluvní cena za tuto zakázku činí 15,405 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury. Stavební práce budou zahájeny v polovině června a ukončeny do 31. října 2017.

Realizace stavby bude probíhat za úplné uzavírky silnice. Veškerá doprava bude odvedena na objízdnou trasu přes Litenčice, Honětice, Zdounky, Roštín. Za účelem zajištění dopravní obslužnosti obce Lísky bude stavba realizována po etapách.

17. 5. 2017

Kontakt:

Ředitelství silnic Zlínského kraje
Tel. 577 044 206
E-mail:  rszk@rszk.cz
Internetové stránky: www.rszk.cz

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.