Důležité změny v poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti platné od 1.11.2018

Podrobnosti k provedeným změnám a aktuální tiskopisy žádostí naleznete na níže uvedených odkazech Ministerstva zemědělství:

 

Dne 3. dubna 2019 vstoupilo v platnost Opatření obecné povahy. Platí možnost odložit těžbu souší do konce roku 2022 s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem. 

V Kalamitní zóně:

  • Lhůta pro zalesnění se prodlužuje na 5 let (nyní 2 roky) a doba pro zajištění porostu na 10 let (nyní 7 let) od vzniku holiny. Cílem je řešení případného nedostatku sazenic a pracovních sil pro zalesnění.
  • V případě kalamitních holin nad 2 hektary (v červené zóně) bude možnost ponechat nezalesněné pruhy uvnitř porostů v šířce až 5 metrů v rozestupech minimálně 20 metrů. Na rozhraní lesa a nelesní půdy pak pruhy v šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště. Toto opatření povede například k úspoře sazenic a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře a k zamezení škodám zvěří na obnovovaných porostech.
  • Veškeré informace k OOP zde http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/informace-k-oop1a2.html 

dokumenty ke stažení

.pdf NV 30/2014 - příiloha č. 2, MZe 265,52 kB
.doc NV 30-2014 příloha č. 2 MZe 161,5 kB
.pdf NV 30/2014 - příloha č. 3, MZe 272,5 kB
.doc NV 30-2014 příloha č. 3 MZe 171 kB
.pdf NV 30/2014 - příloha č. 7, MZe 216,36 kB
.doc NV 30-2014 příloha č. 7 MZe 158,5 kB
.pdf NV 30/2014 - příloha č. 9, MZe 288,18 kB
.doc NV 30-2014 příloha č. 9 MZe 214 kB
.pdf NV 30/2014 - příiloha č. 10, MZe 220,26 kB
.doc NV 30-2014 příloha č. 10 MZe 116,5 kB
.pdf NV 30/2014 - příloha č. 11, MZe 190,42 kB
.doc NV 30-2014 příloha č. 11 MZe 118 kB
.pdf NV 30/2014 - příloha č. 12, MZe 229,08 kB
.doc NV 30-2014 příloha č. 12 MZe 163,5 kB
.pdf NV 30/2014 - příloha č. 13, MZe - de-minimis 176,96 kB
.docx NV 30-2014 příloha č. 13 MZeDe_minimis 20,94 kB
.pdf Článek Lesnická práce 685,13 kB
.pdf 1_NV 30-2014 znění 2018 1945,11 kB
.pdf Příručka - Lesy 2019_01_01 917,62 kB
.pdf Příručka - Myslivost 646,75 kB
.pdf Stanovištně vhodné dřeviny 2019 518,83 kB
.pdf Opatření obecné povahy 18918/2019, MZe 16212 179,87 kB
.pdf Opatření obecné povahy 41508/2019, MZe 16212 535,38 kB
.pdf Opatření obecné povahy 63920/2019, MZe 16212 231,41 kB
.pdf Výklad k bodu 2.2 OOP 207,13 kB
.pdf Zlínský kraj - katastry v zóně 2 - OOP 63920 466,69 kB
.pdf Lesy - kalamitní stav A3, prosinec 2019 2435,21 kB
aktualizováno: 6.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap