DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Účelem podpory v rámci Programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňující třídu 3,4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5, za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.

Nový zdroj tepla musí být nejpozději v době schválení Závěrečné zprávy a vyúčtování dílčího projektu uveden v  „Seznamu registrovaných výrobků“, který je dostupný na odkazu: https://svt2014-2020.sfzp.cz (Rozlišujte 1. kolo (2015), 2. kolo (2017) a 3. kolo (2019)).

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. V případě financování instalace zařízení z evropských finančních prostředků (platí i pro kotlíkové dotace) je povinné, aby instalaci provedla osoba oprávněná. Seznam osob oprávněných je uveden na webu: http://www.mpo.cz/dokument167893.html, a to úplně dole v přílohách.

S ohledem na zjištění, že u kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle, oznamujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S, nesplňují dotační podmínky a všechny žádosti, budou zamítnuty. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku  uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve druhé (67. výzva MŽP) a třetí (117. výzva MŽP) vlně kotlíkových dotací .

Dokumenty ke stažení

.xls IIIvlna_Závěrečná_zpráva_a_vyúčtování_projektu_pro_Program_výměny_III 306,5 kB
.xls NZÚ-AMO_Závěrečná_zpráva_a_vyúčtování_projektu 84,5 kB
.pdf Vzorová smlouva zásobník Program III podpořen v rámci NZÚ 1 771,49 kB
.pdf Vzorová smlouva_Program_III_září_2019 763,08 kB
.docx Plná_moc_ 53,7 kB
.docx Změnový formulář 51,52 kB
.doc Doklad o likvidaci kotle 71,5 kB
aktualizováno: 13.10.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap