DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Účelem podpory v rámci Programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňující třídu 3,4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5, za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.

Nový zdroj tepla musí být nejpozději v době schválení Závěrečné zprávy a vyúčtování dílčího projektu uveden v  „Seznamu registrovaných výrobků“, který je dostupný na odkazu: https://svt.sfzp.cz/ (Rozlišujte 1. kolo (2015), 2. kolo (2017). a 3.kolo (2019)).

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. V případě financování instalace zařízení z evropských finančních prostředků (platí i pro kotlíkové dotace) je povinné, aby instalaci provedla osoba oprávněná. Seznam osob oprávněných je uveden na webu: http://www.mpo.cz/dokument167893.html, a to úplně dole v přílohách.

S ohledem na zjištění, že u kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle, oznamujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S, nesplňují dotační podmínky a všechny žádosti, budou zamítnuty. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku  uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve druhé vlně kotlíkových dotací (67. výzva MŽP).

Dokumenty ke stažení

.xls Závěrečná_zpráva_a_vyúčtování_projektu_vyzva_podzim_2017 304,5 kB
.pdf Vzor smlouvy Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II. (vyhlášeno září 2017) 158,25 kB
.docx zmenovy-formular 51,52 kB
.doc Doklad o likvidaci kotle 71,5 kB
.docx Návrh MIKRO opatření 54,31 kB
.docx Plná moc pro zastupování 53,38 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.