Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Rozhodnutím ministryně č. 77/2015 ze dne 21. května 2015 byly schváleny Zásady podprogramu 117D81500 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA - ve znění dodatku, jehož obsahem je dotační titul č. 4 a byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotace. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 22. května 2015. Termín ukončení příjmu žádostí je 25. června 2015.

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

  • kaple, kaplička,

  • socha,

  • boží muka, kříž, smírčí kříž,

- úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

Text zásad ZDE:

http://www.mmr.cz/getmedia/f64cc73c-df5d-4d7f-8635-71fecd75f76c/150603_Zasady117D815_dodatek_DT4.pdf

Výzva ZDE:

http://www.mmr.cz/getmedia/0f8b2910-066e-42ff-9756-e4c1607a2f81/2015_PORV_vyzva_DT4.pdf


Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky