Dotační řízení MPSV ČR pro rok 2009 pro poskytovatele sociálních služeb

Formální hodnocení Žádostí podaných v rámci programu podpory A (podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter)

Dne 3. října 2008 se v souladu s vyhlášeným dotačním řízením MPSV ČR pro rok 2009 – výzva uskuteční na Krajském úřadě Zlínského kraje formální hodnocení doručených žádostí poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2009.

Při formálním hodnocení bude kontrolováno, zda:

1) je žádost podána v tištěné podobě (1x originál) na standardizovaném formuláři žádosti pro rok 2009

2) je žádost dodána v elektronické podobě a obě verze žádosti (elektronická i tištěná) jsou dle kontrolního znaku shodné

3) jsou v žádosti vyplněny všechny předepsané (povinné) údaje

4) je dodána povinná příloha k žádosti (kopie rozhodnutí o registraci sociální služby)

5) na písemné žádosti nechybí podpis oprávněné osoby

6) je žádost podána ve stanoveném termínu (tj. do 30. 9. 2008 včetně)

7) organizace k datu podání žádosti nemá dle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám

V případě, že předložená žádost o dotaci nesplňuje formální požadavky uvedené v bodech 1 – 5 bude žadatel Krajským úřadem ZK v souladu se Zásadami posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 neprodleně vyzván, aby svou žádost opravil, a to nejpozději do 9. října 2008. Žadatelé o dotaci mohou být vyzváni k nápravě prostřednictvím telefonu, faxu, či e-mailu (prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené v žádosti).

 

aktualizováno: 17.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap