Dotační programy Zlínského kraje na rok 2022

Název programu Finanční
alokace
(mil. Kč)
Termín
vyhlášení
programu
Příjem žádostí
ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
RP01-22 Podpora vodohospodářské infrastruktury 19,040 21.12.2021 pro dotační titul 1 a 2 od 24. 1.  2022 do 22. 7. 2022, 12:00 hodin
pro dotační titul 3 od 24. 1.  2022 do 25. 2. 2022, 12:00 hodin
RP02-22 Program na podporu obnovy venkova 50,881 21.12.2021 od 24.01.2022 - 24.02.2022 do 12:00 hodin
RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji 1,200 22.12.2021 od 24. 1. 2022 do 18. 2. 2022 do 12:00 hodin
RP06-22 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 0,800 21.12.2021 od 25. 1.2022 do 10. 2.2022 do 12:00 hodin
RP07-22 Program na podporu nestátních neziskových 
organizací v oblasti prevence rizikových typů chování
0,800 21.12.2021 od 25. 1.2022 do 11. 2.2022 do 12:00 hodin
RP08-22 Podpora včelařství ve Zlínském kraji 1,000 21.12.2021 od 24. 1. 2022 do 18. 2. 2022 do 12:00 hodin
RP11-22 Besip Zlínského kraje 1,850 21.12.2021 od 24. 1. 2022 do 5. 3. 2022 do 12:00 hodin
RP12-22 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obcí Zlínského kraje
9,800 21.12.2021 21.01.2022-10.02.2022 do 11:00 hodin
RP14-20 Vouchery asistence projektu smart akcelerátor ZK II
(program je vyhlášen na období 2020-2022)
  05.05.2020 od 05.06.2020 do 30.06.2022 do 12:00 hodin 
(podrobnosti viz Program)
RP16-22 Stipendijní program pro zdravotnické obory 0,750 11.05.2022 od 13. 6. 2022 do 28. 10. 2022 do 13:00 hodin
RP17-22 Podpora zmírnění následků sucha v lesích 6,000 22.12.2021 od 24. 1. 2022 do 18. 2. 2022 do 12:00 hodin
RP18-22 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK 0,800 22.12.2021 od 24.01.2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin
RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení
v oblasti prevence rizikových typů chování
0,700 21.12.2021 od 24. 1. 2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin
RP21-21 Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu
(program je vyhlášen na období 2021-2022)
15,000   27.04.2021  od 28.5.2021 do 7.6.2021 do 12:00 hodin (1. kolo)/ 
od 16. 7. 2021 do 21. 7. 2021 do 12:00 hodin (2. kolo)
od 21. 3. 2022 do 25. 3. 2022 do 12:00 hodin (3. kolo)
RP22-22 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+ 6,000 20.9.2022 od 21.11. do 20.12. 2022 11:30 hod
RP23-22 Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve Zlínském kraji 3,000 18.10.2022 od 21. 11. 2022 do 31. 8. 2026, 15 hodin,
nebo do vyčerpání finanční alokace Programu
KULTURA
KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí 
regionálního významu
5,000  21.12.2021 od 21. 1. 2022 do 31. 1. 2022 do 15:00 hodin (1. kolo)
od 2. 5. 2022 do 13. 5. 2022 do 10:00 hodin (2. kolo) 
KUL03-22 Program na podporu stavební obnovy a restaurování 
kulturních památek a památek místního významu
5,000 21.12.2021 od 24.01.2022 do 04.02.2022 do 12:00 hodin
KUL04-22 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji 6,000 21.12.2021 od 22. 1. 2022 do 28. 3. 2022 do 12:00 hod.
KUL05-22 Otevřené brány 1,500 21.12.2021 od 24. 1. 2022 – do 8. 2. 2022 do 12:00 hodin
 KUL06-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu 2,500  31.1.2022  od 3. 3. 2022 - do 14. 3. 2022 do 12:00 hodin
SOCIÁLNÍ VĚCI
SOC01-22 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit 2,300  21.12.2021  od 24.01.2022 do  14.02.2022
MLÁDEŽ A SPORT
MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu 4,000 22.12.2021 od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 do 16:00 hodin (1. kolo)/ 
od 16. 5. 2022 do 8. 6. 2022 do 16:00 hodin (2. kolo)
MaS02-22 Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel 5,000 22.12.2021 od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 do 16:00 hodin
MaS03-22 Činnost a rozvoj mládežnického sportu 22,500 22.12.2021 od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 do 16:00 hodin
MaS06-22 Podpora sebeobrany žáků na základních školách 1,500 22.12.2021 od 24. 1. 2022 do 16. 3. 2022 do 16:00 hodin

 

 

aktualizováno: 21.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap