Dotace Zlínského kraje

Zlínský kraj podporuje rozvoj svého územního obvodu v souladu se svými prioritami definovanými v základních (Strategie rozvoje Zlínského kraje a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje) a sektorových koncepcích a vyhlašuje každoročně PROGRAMY PODPORY v sekcích Fondu Zlínského kraje:

 • KULTURA - podpora kulturních akcí a aktivit, vydavatelské činnosti a obnovy památek,
  • KUL01 – Podpora kulturních aktivit a akcí
  • KUL03 – Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místních významu
  • SOC01 – Podpora sociálně zdravotních aktivit

Žadatel může zažádat o podporu ve lhůtě stanovené příslušným Programem doručením vyplněné Žádosti o poskytnutí podpory, zveřejněné na webových stránkách Zlínského kraje, v souladu s podmínkami Programu. Žádost na identický účel je možné předložit do jediného dotačního Programu. Žádost nerespektující podmínky Programu, není hodnocena a nemá nárok na podporu. Žádosti naplňující podmínky Programu jsou hodnoceny a navrženy v souladu s hodnocením k udělení či neudělení podpory. O výsledku rozhodnutí orgánu kraje jsou žadatelé informováni a s úspěšnými žadateli je uzavírána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí podpory. Projekty, které byly na základě Žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu podpořeny, musí být realizovány dle podmínek Programu a uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí podpory a vyúčtovány předložením závěrečné zprávy v termínu definovaném veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí podpory.

Ve výjimečných případech může žadatel zpracováním Žádosti o poskytnutí podpory, zveřejněné v dané sekci Fondu,  požádat o ÚČELOVOU PODPORU na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Účelovou podporou je možné podpořit pouze projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci žádného vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu.

V interaktivních odkazech níže naleznete AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ PROGRAMY i archiv již neaktivních programů:

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
KULTURA
MLÁDEŽ A SPORT
SOCIÁLNÍ VĚCI

Starší ukončené výzvy z let 2003 - 2015 naleznete zde: Výzvy 2003-2015

Vnitřní normy Zlínského kraje pro poskytování podpor naleznete zde.

 

Další možnosti dotací

KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP
(Program výměny zdrojů tepla v domácnostech)

Informace - ostatní příspěvky a dotace

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na vybrané myslivecké činnosti a na vyhotovení LHP Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost V odkazu výše naleznete informace o Globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jejichž administrace již byla ukončena.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

 • +420 577 043 111
 • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.