Dotace z oblasti památkové péče

Fond Zlínského kraje

 • Program KUL03 – Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu 

Dotace Ministerstva kultury ČR

 • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
 • Havarijní program
 • Program záchrany architektonického dědictví
 • Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny
 • Program restaurování movitých kulturních památek
 • Program podpory pro památky světového dědictví (dříve UNESCO)
 • Program Kulturní aktivity v památkové péči

Dotace Ministerstva zemědělství ČR

 • Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 • Podpora obnovy a rozvoje venkova – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Fondy EHP a Norska

 

Evropská komise zveřejnila českou jazykovou mutaci Příručky pro financování CulturEU, která Vám umožní mít přehled o možnostech financování kulturních a kreativních odvětví ze všech zdrojů EU v období 2021–2027. Více informací naleznete zde.

 

 

Dokumenty ke stažení

Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí dotace
Metodické prezentace k možnostem financování obnov kulturního dědictví
Informace ze semináře k možnostem financování obnov kulturního dědictví - březen 2014
aktualizováno: 3.10.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky