Dotace z oblasti památkové péče

KUL l03-20-Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnuti dotace
Metodická prezentace k Programu na podporu stavební obnovy a restaurování památek 2020
Možnosti financování obnov památek v roce 2019
Výsledky rozhodnutí Rady ZK o poskytnutí či neposkytnutí dotace v Programu KUL03-18
KUL03-18 PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU

Informace k dotačnímu programu KUL03-18 PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU | Zlínský kraj více »

Výsledky rozhodnutí Rady ZK o poskytnutí či neposkytnutí dotace v Programu KUL03-17

V příloze je možno stáhnout dokument Výsledky rozhodnutí Rady ZK o poskytnutí či neposkytnutí dotace v Programu KUL03-17. více »

Informace ze semináře k možnostem financování obnov kulturního dědictví - 2017

V příloze naleznete informace prezentované na semináři k možnostem financování obnov kulturního dědictví v roce 2017 více »

Dotační titul Ministestva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2017
Podpořené žádosti z PROGRAMU NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU pro rok 2016

Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí/neposkytnutí programové podpory v roce 2016 více »

Informace ze semináře k možnostem financování obnov kulturního dědictví - 2016

V příloze naleznete informace prezentované na semináři k možnostem financování obnov kulturních památek v roce 2016 více »

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Rozhodnutím ministryně č. 77/2015 ze dne 21. května 2015 byly schváleny Zásady podprogramu 117D81500 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA - ve znění dodatku, jehož obsahem je dotační titul č. 4 a byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotace. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 22. května 2015. Termín ukončení příjmu žádostí je 25. června 2015. více »

Dotace a granty z oblasti památkové péče

Zde naleznete bližší informace a odkazy na možnosti čerpání finančních prostředků k obnově památkového fondu. více »

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Prezentace více »

Podpořené žádosti z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek a památek místního významu v roce 2015
Podpořené žádosti z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek a památek místního významu v roce 2014

Radou Zlínského kraje dne 22. 4. 2014, usnesení č. 0317/R08/14 a Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18. 6. 2014 usnesení č. 0317/Z12/14 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek a památek místního významu na rok 2014. více »

Informace ze semináře k možnostem financování obnov kulturního dědictví - březen 2014

V úterý 25. března 2014 se v 15 budově BAŤOVA INSTITUTU uskutečnil odborný seminář, kterého se zúčastnilo 92 návštěvníků. Seminář uspořádal Krajský úřad Zlínského kraje pod záštitou Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje, o. s. Omnium ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a organizací ICOMOS. více »

Podpořené žádosti z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek a památek místního významu v roce 2013.

Radou Zlínského kraje dne 20. 5. 2013, usnesení č. 0465/R11/13 a Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 26. 6. 2013 usnesení č. 0128/Z06/13 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek a památek místního významu na rok 2013. více »

Podpořené žádosti z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek a památek místního významu v roce 2012

Radou Zlínského kraje dne 16. 4. 2012, usnesení č. 0312/R10/12 a Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 13. 6. 2012 usnesení č. 0693/Z20/12 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek a památek místního významu na rok 2012. více »

Výběr z akcí podpořených Zlínským krajem v rámci Fondu kultury na obnovu památek a Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2011

V roce 2011 bylo v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který je administrován Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem kultury a památkové péče, podpořeno celkem 27 akcí, přičemž poskytnutá částka z tohoto Programu činila 6 831 799,- Kč. V rámci Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu památek bylo v roce 2011 podpořeno celkem 74 akcí, přičemž poskytnutá částka z tohoto fondu činila 6 162 454,- Kč. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky