Dotace z Fondu Zlínského kraje obcím pro JPO SDH a SH ČMS

Dotace z Fondu Zlínského kraje obcím pro jednoty požární ochrany

Cílem je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany.

Programové dotace

https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html

Individuální dotace

Jsou přidělovány v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí,“ a to na:

1. Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu.

2. Pořízení nové požární techniky – nákup cisternové automobilové stříkačky.

3. Stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.  

Dotace z Fondu Zlínského kraje na akce a činnost pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Cílem je zvyšování hasičské odbornosti, kvalitní příprava pro následné zařazení do jednotek SDH obcí. Dále zvyšování informovanosti a podvědomí o vysoké úrovni zásahové techniky, na jejíž obnově se významně podílí také Zlínský kraj.

Jsou přidělovány na základě rozpisu Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a na základě žádostí jednotlivých okresních sdružení hasičů.

Dotace na činnost se poskytují na:

1. Komplexnější zajištění služeb pro sbory působící v Zlínském kraji.

2. Propagaci práce dobrovolných hasičů.

3. Zlepšení situace při vyřizování administrativních záležitostí sborů. 

Dotace na akce se poskytují na:

1. Podporu akcí pořádaných pobočnými spolky (hasičské soutěže, požární taktická cvičení, ukázky techniky, výstavy, náborové akce, akce nadregionálního významu).

2. Podporu prezentace (oslavy výročí, setkání zasloužilých hasičů).

3. Podporu obnovy a údržby tradičních hasičských uniforem, historické techniky a udržování tradic a historie hasičstva.

 

aktualizováno: 21.7.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap