Dopravní politika, strategické a koncepční dokumenty

Pro dopravní politiku a koncepce v oblasti dopravy je základním rozvojovým dokumentem Generel dopravy Zlínského kraje.
Generel dopravy je základní strategii dopravní politiky Zlínského kraje, která stanovuje hlavní směry rozvoje všech druhů dopravy v oblasti dopravní infrastruktury (tj. silniční, železniční, letecké, vodní a cyklistické), bezpečnosti dopravy, mobility (dopravní obslužnosti území) za podpory chytrých řešení v dopravě.
Generel dopravy Zlínského kraje podrobně rozpracovávají navazující Koncepce v sektoru dopravy:

- Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje
- Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje
- Koncepce rozvoje kolejové dopravy ve Zlínském kraji
- Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje
- Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje
- Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje
- Koncepce rozvoje ITS Zlínského kraje

-Chytrý region - TRANSPORT TEST GRID

 

Další agenda

Autor

Kavan Pavel
aktualizováno: 23.2.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap