Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu - vzor zpracování

Obsahem zpracování Doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu není prostý soutisk údajů o území převzatých z územně analytických podkladů do Výkresu limitů, Výkresu hodnot a Výkresu záměrů na provedení změn v území. Tyto výkresy existují vždy v nejaktuálnější podobě v prostředí portálu JUAP, k dispozici zde je i možnost jejich výtisku v libovolném měřítku a formátu. Stejně tak není obsahem Problémový výkres existující jakožto součást Rozborů udržitelného rozvoje území v prostředí subportálu JUAPObsahem není ani textová část s nerelevantními informacemi pro zpracování územního plánu z oblasti např. přírodních podmínek, historie obce, atd.
Výše vyjmenované náležitosti by se neměly v zadání Doplňujících průzkumů a rozborů objevit, vzhledem k tomu, že už existují na jiných místech a v jiných dokumentacích, jsou nadbytečné.
 
Obsahem zpracování Doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu by pro projektanta mělo být kromě samotného seznámení se s územím obce i řešení záležitostí, které nelze v Rozborech udržitelného rozvoje území postihnout, a to především urbanistické koncepce obce, struktury sídla, kompozice, atd.
 
 
Vzorovým příkladem Doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu může být dokumentace zpracovaná pro obec Kunovice (ORP Valašské Meziříčí), autor Ing. Lubor Sawicki.
 
 
.pdf Vzor zpracování Doplňujících P+R 15619,86 kB
aktualizováno: 30.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap