Dopis hejtmana Jiřího Čunka zastupitelům Zlínského kraje ve věci výdajů na propagaci Nové nemocnice

  20.7.2020
Dopis hejtmana Jiřího Čunka zastupitelům Zlínského kraje ve věci výdajů na propagaci Nové nemocnice

 

Vážené zastupitelky,  vážení zastupitelé,

Zlínský kraj v tomto volebním období pravidelně a transparentně informuje veřejnost o svých aktivitách
a činnostech, které se týkají dopravy, zdravotnictví, kultury, školství nebo sociálních služeb. Tato informační role Zlínského kraje je naplňována také u projektu výstavby Nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích, kdy v roce 2019 jsme pro občany našeho kraje uspořádali ve Zlíně, Vsetíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí veřejné projednávání s občany. Stejné informace byly předloženy i zdravotníkům všech našich nemocnic. Mezi náklady na projekt tyto aktivity uvidíte.

Protože jde o nejvýznamnější investiční akci Zlínského kraje v jeho historii, jejíž příprava stojí velké finanční prostředky, je nezbytné, aby občané byli pravdivě informováni. Zvláště v situaci, kdy ve veřejném prostoru kolují lživé informace o nové nemocnici.

Vraťme se společně do nedávné historie, kdy v našem kraji vládly ČSSD a ODS. Všimněte si, že takové veřejné projednávání se neuskutečnilo u žádného zdravotnického projektu ani Průmyslové zóny Holešov, která doposud stála cca 1,6 miliardy korun. Mnozí z Vás jsou jejími pamětníky a ve své době i jejími aktivními tvůrci. Strategie předchozího vedení Zlínského kraje zodpovědného za oblast zdravotnictví byla v letech 2008-2016 taková, že před veřejností tajilo své zásadní plány a rozhodnutí.  V krajském magazínu Okno do kraje nebyla ani čárka o tom, že Rada Zlínského kraje v srpnu 2008 schválila aktualizaci plánu investičního rozvoje KNTB s tím, že tento plán se stal závazným podkladem pro zpracování jednotlivých investičních záměrů a požadavků v areálu KNTB. Koncepce řešení rozvoje KNTB byla rozdělena do 6 etap s cílovým horizontem cca 25 let. Investorem stavby měl být Zlínský kraj a cena byla stanovena na 6,3 mld. Kč.
Za studie a projekty se utratilo cca 30 milionů Kč. Většina budov by byla stržena a celý areál by se proti dnešku změnil k nepoznání.
Jak bylo tehdy obvyklé, s občany se na toto téma žádné diskuze nevedly.

Tím, že kraj KNTB absolutně neřídil, dostala se do hluboké ztráty, kraj do ní musel vložit nemovitosti
a cca půl miliardy korun, aby zabránil jejímu bankrotu. O této skutečnosti kraj neinformoval občany,
a to ani ve svém vlastním magazínu Okno do kraje.

Chápu to, o své neschopnosti raději mlčeli. Zbývá doplnit, že Zlínskému kraji zůstala v šuplíku nepotřebná projektová dokumentace na rekonstrukci Baťovky za cca 25 mil. Kč.  Jakmile Zlínský kraj pozbyl vlastnické právo k nemovitostem v KNTB, nemohl je jako investor podle tohoto projektu rekonstruovat.
Proto Rada Zlínského kraje v srpnu 2013 rozhodla o prodeji projektové dokumentace do KNTB a.s. KNTB
na rekonstrukci pochopitelně peníze neměla a vedení kraje nenašlo, a proto ani nepředložilo odborníkům a veřejnosti  ekonomicko-právní model, podle kterého by se rekonstrukce mohla realizovat. Stavba centrálního monobloku nemocnice, který měl být dokončen již v roce 2015, tím skončila u ledu.

Je to smutný příběh dokládající hlubokou neúctu k našim spoluobčanům, zejména v té nejdůležitější oblasti, kterou je zdraví každého z nás.

 

V dokonalé úctě

hejtman Jiří Čunek

Dokumenty ke stažení

.pdf ZK 2020 97,93 kB
.pdf ZK 2019 112,92 kB
.pdf ZK 2018 45,86 kB
.pdf ZK 2017 40,08 kB
.pdf ZK 2016 47,98 kB
.pdf KNTB 2020 39,99 kB
.pdf KNTB 2019 39,83 kB
.pdf KNTB 2018 39,94 kB
.pdf KNTB 2017 39,31 kB
.pdf KNTB 2016 39,44 kB
.pdf Průvodní dopis_plnění usnesení 0841_Z27_20 78,46 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap