Dopis hejtmana Jiřího Čunka předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi

  24.2.2020
Dopis hejtmana Jiřího Čunka předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi

Vážený pane premiére,

považuji za nezbytné, abyste jako předseda Vlády České republiky byl informován o nestandardním přístupu Ministerstva vnitra ČR, potažmo samotného ministra vlády Jana Hamáčka, stojícího v jeho čele, týkajícího se posuzování zákonnosti rozhodování Zlínského kraje o investičním záměru výstavby nové nemocnice.

Úředníky ministerstva vnitra jsem byl požádán o písemné vyjádření k závěrům a doporučením k „dodatečně zařazeného bodu výstavby nové krajské nemocnice do programu zasedání zastupitelstva dne 16.12.2019“. Nemíním Vás přímo v tomto dopisu zatěžovat podrobnostmi, nicméně v jeho přílohách je doložena snaha ministerstva a ministra účelově zasahovat do pravomocí územní samosprávy. Ministerstvo vnitra paradoxně argumentuje Nálezem Ústavního soudu ČR č. 331/02, ve kterém však ústavní soud jasně řekl, že dodatečné zařazování bodu na program zasedání zastupitelstva je v souladu se zákonem, že nelze rozlišovat mezi body závažnými a méně závažnými. Ve srovnání s těmito závěry ústavního soudu proto vyznívá argumentace ministerstva vnitra nejen jako účelová, ale i jako zavádějící a právně zcela nepatřičná. Proto je zřejmé, že pokud by ministerstvo vnitra v nadužívání dozorových kompetencí v této věci setrvalo, konečný soudní verdikt dá Zlínskému kraji za pravdu.

Velmi si cením toho, že jste zařadil novou krajskou nemocnici do Národního investičního záměru jako zásadní a potřebnou investici v oblasti zdravotní péče občanů. Souhlasím s Vámi, že zajištění zdraví občanů patří vedle jejich bezpečnosti k těm nejdůležitějším prioritám na úrovni vlády.  O investiční výstavbě nové nemocnice, která bude poskytovat občanům lepší zdravotní péči než je tomu dosud, rozhoduje Zlínský kraj v samostatné působnosti v souladu s Ústavou České republiky.

V souvislosti s těmito skutečnostmi považuji za nezbytné zdůraznit dva vážné aspekty dané věci. Tím první je, že tyto politické hry stojí a budou stát občany Zlínského kraje ohromné prostředky. Místo toho, abychom co nejrychleji zajistili občanům zdravotní péči v nové nemocnici, bude nutné vynakládat stamiliony do provizorních oprav staré nemocnice, protože bez toho ji do doby výstavby nové nemocnice neudržíme v chodu. Druhým aspektem je chatrnost právního konstruktu ministerstva, stojícího na překroucení závěrů Nálezu Ústavního soudu ČR č. 331/02. To může způsobit rozval a zpětnou i budoucí nejistotu v činnosti obecních a krajských samospráv, protože žádný právní předpis nestanoví a ani nezná rozdíl mezi body závažnými a méně závažnými. Jinými slovy, ministerstvo vnitra by nad rámec mu svěřených zákonných dozorových oprávnění rozhodovalo z úřednické roviny o tom, na jaké částce končí méně závažný bod zasedání zastupitelstva a kde začíná bod závažný. Tato nejistota se musí zákonitě projevit tak, že na ministerstvo se budou hromadně obracet všichni ti, kteří si budou chtít (a to i zpětně) otestovat „zákonnost“ zařazení dodatečného bodu přímo během zasedání zastupitelstva z hlediska míry jeho závažnosti.

Pane předsedo vlády, pokud ministerstvo hodlá změnit svoji dosavadní rozhodovací praxi, podle které v rámci programu zasedání zastupitelstva nelze rozlišovat mezi body závažnými a méně závažnými, jistě mu nic nebrání, aby tak učinilo

po dovršení legislativního procesu při změnách příslušných zákonů, jehož může být iniciátorem. Jiný postup není v demokratické společnosti možný a neměl by být tolerován. Věřím proto, že z titulu Vám svěřeného úřadu předsedy vlády zjednáte u ministra vnitra, který je za chod ministerstva vnitra politicky odpovědný, nápravu.  

S pozdravem

 

Jiří Čunek
Hejtman Zlínského kraje

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 2_Přehled počtu dodatečných bodů do ZZK volební období 2008_2019 109,5 kB
.pdf Příloha č. 1_Vyjádření ZK k dopisu MV ČR_3_2_2020 983,5 kB
.pdf Dopis předseda vlády_dodatečné zařazení bodu ZZK 99,64 kB
.pdf Dopis ministrovi vnitra_čj 8821_2020 109,83 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap