Dopad nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 na plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb v roce 2021

Na základě výskytu koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) na území České republiky byl vládou vyhlášen nouzový stav a vznikla nutnost dodržovat opatření v návaznosti na tento stav. Tato pravidla měla mimo jiné dopad i na poskytování sociálních služeb (např. fungování v omezeném režimu, snížení počtu uživatelů v důsledku strachu z koronaviru, nutnost dodržovat zpřísněná hygienická pravidla, přerušení kontinuity ve vztahu pracovník uživatel).

Negativní dopad výše uvedeného byl vyhodnocen u celého spektra sociálních služeb poskytovaných na území Zlínského kraje. Jde o následující druhy sociálních služeb: azylové domy, centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domy na půl cesty, chráněné bydlení, intervenční centra, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, raná péče, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, telefonická krizová pomoc, terénní programy, tlumočnické služby, týdenní stacionáře.

Z uzavřených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2021, popř. vydaných Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2021, včetně jejich Dodatků, vyplývá pro poskytovatele sociálních služeb závazek naplnění požadovaných indikátorů. Některým poskytovatelům sociálních služeb se z důvodů uvedených v 1. odstavci nepodařilo závazek požadovaných indikátorů naplnit.

Z těchto důvodů se navrhuje řešení ve prospěch poskytovatelů sociálních služeb. V principu jde o snížení indikátorů za období vyhlášeného nouzového stavu, tj. za období leden až duben 2021, kdy nouzový stav končil 11. dubna 2021. Toto řešení je podrobněji popsáno v přiloženém dokumentu.

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 13. 12. 2021, usnesením č. 0232/Z08/21, rozhodlo situaci ve věci naplnění požadovaného/ých indikátoru/ů ve prospěch poskytovatelů sociálních služeb.

dokumenty ke stažení

.pdf Dopad nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 na plnění povinností poskytovatelů SSL 2021 432,83 kB
aktualizováno: 14.12.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap