Dopad krizových opatření Vlády ČR na plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb v roce 2020

V souvislosti s prokázáním výskytu 1. vlny koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky byla vládou přijata krizová opatření, která měla mimo jiné dopad i na poskytování sociálních služeb.

Mezi krizová opatření, která se dotkla i poskytování sociálních služeb, bylo pozastavení činnosti pro sociální službu druhu denní stacionáře, a to usnesením vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 207 a přerušení poskytování sociálních služeb druhu centra denních služeb, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, týdenní stacionáře, a to usnesením vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 239.

Mezi krizová opatření lze dále zařadit i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 13719/2020-1/MIN/KAN, ze dne 27. března 2020, kterým bylo poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě nařízeno vyčlenit 10 % lůžek z celkové kapacity zařízení pro izolaci osob podezřelých nebo potvrzených z nákazy koronavirem.

Z uzavřených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2020 (dále jen „Veřejnoprávní smlouva“), popř. vydaných Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2020 (dále je „Rozhodnutí“) vyplývá pro poskytovatele sociálních služeb závazek naplnění požadovaných indikátorů.

Výše zmiňovaná krizová opatření vlády měla dopad na naplnění požadovaného/ých indikátoru/ů.

Z tohoto důvodu byli poskytovatelé sociálních služeb požádáni o zaslání informace, jaký dopad měl koronavir na plnění indikátoru/ů v jimi poskytované/ých sociální/ch službě/ách.

Na základě poskytnutých dat ze strany poskytovatelů sociálních služeb byla provedena analýza, na jejímž základě byl vyhodnocen dopad koronaviru v návaznosti na plnění indikátoru/ů sociální/ch služby/eb.

Negativní dopad výskytu 1. vlny koronaviru byl na základě analýzy vyhodnocen u následujících druhů sociálních služeb:

  • Centra denních služeb, denní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, týdenní stacionáře
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby (pobytová forma)

Negativní dopady krizových opatření vlády v důsledku koronaviru se Zlínský kraj rozhodl řešit i v oblasti kontroly.

V souvislosti s prokázáním výskytu 2. vlny koronaviru vyvstala nutnost řešit tuto situaci i u dalších sociálních služeb, a to z důvodu sníženého zájmu klientů o poskytovanou sociální službu.

Negativní dopad výskytu 2. vlny koronaviru byl vyhodnocen u následujících druhů sociálních služeb:

  • Intervenční centra, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby (ambulantní a/nebo terénní forma), osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, raná péče, služby následné péče, sociální rehabilitace (ambulantní a/nebo terénní forma), telefonická krizová pomoc, terénní programy, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor sociální služby 2919461)
  • Azylové domy, domy na půl cesty, chráněné bydlení, noclehárny, sociální rehabilitace (pobytová forma), sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, odlehčovací služby (pobytová forma, identifikátor sociální služby 8742757)

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 14. 9. 2020, usnesením č. 0906/Z29/20 a dne 14. 12. 2020, usnesením č. 0023/Z02/20, rozhodlo situaci ve věci naplnění požadovaného/ých indikátoru/ů ve prospěch poskytovatelů sociálních služeb.

Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložených dokumentech.

dokumenty ke stažení

.docx Řešení dopadů krizových opatření Vlády ČR na plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb v roce 2020 z důvodu výskytu 1. vlny koronaviru 16,43 kB
.docx Řešení dopadů krizových opatření Vlády ČR na plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb v roce 2020 z důvodu výskytu 2. vlny koronaviru 16,53 kB
aktualizováno: 16.12.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap