Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa

Program:
Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

Prioritní osa:
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Oblast podpory:
2.2 Rozvoj měst

Podoblast podpory:
2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb

Období realizace:
03/2014 – 10/2015

Celkový rozpočet:
96.954 tis. Kč   

Financování:
Regionální operační program: 50.000 tis. Kč (51 %)
Zlínský kraj: 46.954 tis. Kč (49 %)

Partneři projektu:
Partnerem projektu je příspěvková organizace Sociální služby Vsetín.

Stručný obsah:
Záměrem projektu je výstavba první etapy nového domova pro seniory téměř v centru města Valašské Meziříčí. Bude vytvořeno bezbariérové prostředí odpovídající běžnému způsobu života seniorů v přirozené komunitě o kapacitě 42 ubytovacích míst. Nutnost výstavby domova je vyvolána zcela nevyhovujícím stavem objektů areálu Domova pro seniory Podlesí pro nepřetržité poskytování pobytových a sociálních služeb. V nově vybudovaném zařízení bude klientům k dispozici 21 bezbariérových dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím, šatnou, balkonem a základním vybavením. Ke vzájemnému setkávání seniorů s jejich přáteli či rodinnými příslušníky budou využívány jak jednotlivé pokoje, tak i společenská místnost.

Aktivity projektu:
- Zpracování architektonicko-dispoziční studie
- Příprava a realizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace, včetně autorského dozoru
- Zpracování projektové dokumentace
- Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby, technologie a interiéru
- Realizace stavebních prací, dodávka technologie a interiéru

Cíle projektu:
Hlavním cílem je vytvořit takové podmínky pro zdravotně znevýhodněné seniory, které jim umožní zůstat v kontaktu se společností, popřípadě klidné dožití. Prostředí, ve kterém senioři žijí nebo tráví svůj volný čas, je nedílnou součástí vnímání jak kvality života, tak kvality poskytovaných sociálních služeb. Jedním z hlavních cílů předkládaného záměru je také efektivní boj s rizikem sociálního vyloučení a zajištění dostatečného soukromí klientů domova. Projekt respektuje celospolečenské potřeby v poskytování kvalitní sociální péče a pobytových služeb. Dojde k posílení sociální inkluze a zvýšení nezávislosti seniorů. Vzhledem k bezbariérovosti zařízení budou moci senioři využívat všech dostupných prostor domova.

Výstupy projektu:
Projekt přispěje ke zlepšení kvality života klientů prostřednictvím zkvalitnění bydlení a poskytovaných služeb sociální péče s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Tím napomůže seniorům k udržení jejich soběstačnosti a nezávislosti v oblasti základních lidských potřeb. Zařízení nabídne mimo jiné následující komplex sociálních služeb:
- 21 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízení, které splňuje požadavky pro osoby se zdravotním či tělesným postižením,
- bezbariérový přístup do všech podlaží domova,
- společenské místnosti a centrální koupelny v každém podlaží domova,
- sesternu, ordinaci lékaře,
- 2 lůžkové výtahy,
- fyzioterapii, ergoterapii,
- provozní a skladové zázemí pro personál.

Aktuální stav:
Realizace projektu ukončena.

Kontakt na Seniorpark Valašské Meziříčí – Domov pro seniory (DS) a Domov se zvláštním režimem (DZR) - Žerotínova 1568:
recepce - tel.: 571 117 834; 571 117 833

Kontaktní osoba pro projekt:
Ing. Roman Kaňák, tel.: 577 043 782, e-mail: roman.kanak@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 18.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap