Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb

Program:
Program švýcarsko-české spolupráce

Tematické zaměření:
1 – Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

Oblast zaměření:
1.1 Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech

Cíl:
3 - Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Období realizace I. etapy:
Listopad 2014 - březen 2015

Období realizace II. etapy:
Září 2016 – prosinec 2016

Celkový rozpočet:
42.234 tis. Kč vč. DPH

Financování:
Dotace Švýcarské fondy: 35.619 tis. Kč
Zlínský kraj: 6.513 tis. Kč
Vlastní zdroje: 102 tis. Kč

Stručný obsah:
Projekt je zaměřen na aplikaci nových metod sociální práce se seniory, na humanizaci domova pro seniory, a to zvýšením kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální práce a pomocí technických úprav objektu (Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, pavilon B).

Aktivity projektu:
- aktivita č. 1 Školení zaměstnanců, aplikování nových metod sociální práce za účelem zkvalitnění práce se seniory;
- aktivita č. 2 Realizace stavby, dodávka vnitřního vybavení vč. kolaudace; revitalizace zahrady a rekonstrukce kanalizace.

Cíle projektu:
Projekt sleduje zavádění nových metod organizace práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory (validační terapie, reminiscenční terapie a muzikoterapie), humanizaci bydlení a poskytování služeb sociální péče. Nové metody povedou k humanizaci stávajících pobytových služeb, což bude rozvíjet samostatnost seniorů a motivovat je k činnostem, které budou posilovat jejich sociální začleňování. Nezbytným předpokladem pro zavedení těchto nových metod je rekonstrukce čtyř podlaží bloku budovy, čímž dojde k zajištění bezbariérovosti zařízení, a tudíž senioři budou moci využít všech dostupných prostor domova.

Výstupy projektu:
- aplikace nových metod práce (validační terapie, muzikoterapie a reminiscenční terapie);
- vytvoření 1 nového pracovního místa;
- do aplikace nových metod sociální práce budou aktivně zapojeni 3 zaměstnanci;
- celková bezbariérovost 51 ubytovacích jednotek;
- 102 rekonstruovaných nebo modernizovaných pokojů;
- rekonstrukce hygienických jader v 51 ubytovacích jednotkách;
- rekonstrukce společného sociálního zařízení pro specifickou skupinu uživatelů;
- vznik terapeutické místnosti;
- nové vybavení pokojů;                                                                                              - Rekonstrukce kanalizace;
- Rekonstrukce oplocení;
- Plocha revitalizovaných částí zahrady 7 700 m2;
- Počet revitalizovaných částí zahrady 5.

Aktuální stav:
V listopadu byly dokončeny stavební práce týkající se II. etapy projektu – revitalizace zahrady. Díky tomu vzniklo v areálu domova několik specifických zón (pohybová, reminiscenční, relaxační a pocitová), které budou využívány pro již zavedené terapie, odpočinek, setkávání s blízkými a další společné akce. Součástí akce byla i rekonstrukce kanalizace a oplocení.
Na místě byla osazena trvalá pamětní deska informující o poskytnutí finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce.
V pondělí 28. 11. byl v prostorách domova v Rožnově p. Radhoštěm celý projekt slavnostně ukončen za účasti zástupce Velvyslanectví Švýcarska, nového hejtmana Zlínského kraje, zástupců MF a MPSV a dalších významných hostů.
Všechny aktivity byly realizovány a projekt bude ukončen ke dni 31. 12. 2016.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Václavíková, projektová manažerka, tel.: 577 043 847, e-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 9.12.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap