Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem

Poskytovatel dotace:    Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Dotační program:          Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – 113 310

Identifikační číslo:         113D313007803

Období realizace:           03/2016 – 11/2018

Celkový rozpočet:          32 559 tis. Kč

Financování:                    dotace MPSV - 19 495 tis. Kč

                                                Zlínský kraj - 13 064 tis. Kč

Stručný obsah:                

Domov pro seniory v Nezdenicích tvoří čtyři oddělení (A, B, C, D) s registrovanou kapacitou 165 lůžek. Realizace akce zahrnuje technické a dispoziční řešení oddělení „B“ tak, aby splňovalo vyšší standard v kvalitě poskytované sociální služby pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Záměrem nového oddělení se zvláštním režimem je poskytování sociální služby respektující individuální potřeby těchto osob s akcentem na důstojné poskytování služby odpovídající současným moderním poznatkům o metodách péče o tyto osoby. Rozsáhlé dispoziční úpravy a zejména vytvoření nových společných prostor (aktivizační místnosti, jídelna, kulturní místnost) v rámci stavebních prací bude mít vliv na kapacitu nově vzniklého oddělení se zvláštním režimem, kdy dojde ke snížení počtu lůžek na oddělení „B“ z původních 50 na 27 lůžek.

Aktivity projektu:          

- Zpracování investičního záměru pro MPSV

- Příprava a realizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace, včetně autorského dozoru

- Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost

- Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby, technologie a interiéru

- Realizace stavebních prací, dodávka technologie a interiéru

Cíle projektu:                  

Cílem projektu je zlepšení kvality života lidí trpící Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence při výrazně snížené soběstačnosti v instrumentálních i bazálních aktivitách denního života, v orientaci a poskytování sociální služby respektující individuální potřeby odpovídající současným moderním poznatkům o metodách péče o tyto osoby.

Aktuální stav:                  

Dokončují se stavební práce uvnitř bloku domova pro seniory, probíhají venkovní úpravy a práce. Termín dokončení je do 31. 10. 2018. Podepsána smlouva s dodavatelem interiéru a zahájena výroba interiérových prvků. Tyto budou průběžne montovány na místo. Souběžně probíhá výkon funkce technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí doatce.

Kontaktní osoba:           

Ing. Jitka Václavíková

Tel.: 577 043 847

E-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 1.10.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap