Domov pro seniory Loučka, p.o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B

 

Evidenční číslo projektu: 013D313007502

Program:

MPSV - Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024;

Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucích zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Období realizace: 11/2021 – 3/2023

Celkový rozpočet: 3 768 422,- Kč

Celkové způsobilé výdaje: 3 640 425,11,- Kč

Financování:

Dotace z MPSV  - Program 013 310 (státní rozpočet):  2 730 317,- Kč (72% způsobilých výdajů)

Zlínský kraj: 1 038 104,11,- Kč

Cíle projektu:

Cíl projektu spočívá v zajištění zvýšení standardů péče v pobytovém zařízení DS Loučka (oddělení B) a zkvalitnění služeb, vedoucích k naplnění a zvýšení materiálně technických standardů poskytovaných sociálních služeb. Realizací akce dojde k rekonstrukci vnitřních prostor oddělení B Domova pro seniory Loučka, p.o., a to konkrétně 1. NP a 3. NP. Ve zmíněných dvou podlažích dojde k rekonstrukci 23 dvoulůžkových pokojů – tj. vybavení rozměrově odpovídajícím nábytkem a rekonstrukcí podlah, dále ve 3. NP bude vybudována centrální koupelna a v 1. NP dojde k modernizaci centrální koupelny.

Specifické cíle projektu:

-          rekonstrukce 23 dvoulůžkových pokojů v 1. NP a 3. NP oddělení B – rozšíření manipulačního prostoru na pokojích imobilních klientů a rekonstrukce podlah;

-          vybudování nové centrální koupelny ve 3. NP včetně pořízení koupacího lůžka;

-          modernizace centrální koupelny v 1. NP.

Cílová skupina:

Senioři – osoby seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Klienty služby jsou osoby mobilní, se sníženou mobilitou, případně i zcela imobilní, vyžadující střední nebo vysokou mírou podpory. V cílové skupině jsou zastoupeny i osoby s neurodegenerativními poruchami.

Hlavní aktivity projektu:

  1. rekonstrukce 23 dvoulůžkových pokojů v 1. NP a 3. NP oddělení B – vybavení rozměrově odpovídajícím nábytkem a rekonstrukce podlah;
  2. vybudování nové centrální koupelny v 3. NP včetně pořízení koupacího lůžka;
  3. modernizace centrální koupelny v 1. NP – pořízení nové koupací vany.

Vedlejší aktivity projektu:

-          zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr dodavatele interiéru,

-          výkon činnosti autorského dozoru na PD,

-          výkon činnosti technického dozoru investora,

-          výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi,

-          zajištění povinné publicity projektu (tj. stálá pamětní deska).

Výstupy projektu:

Počet lůžek, u kterých byl zvýšen materiálně technický standard – 46

Aktuální stav:

Byl vydán dokument Registrace akce. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoby:

Ing. Veronika Krampotová – projektová manažerka,

tel.: + 420 577 043 826

e-mail: veronika.krampotova@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 7.1.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap