Domov pro seniory Jasenka, Vsetín

Program:
Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

Prioritní osa:
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Oblast podpory:
2.2 Rozvoj měst

Podoblast podpory:
2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb

Období realizace:
03/2014 – 10/2015

Celkový rozpočet:
86.735 tis. Kč  

Financování:
Regionální operační program: 49.995 tis. Kč (57 %)
Zlínský kraj: 36.740 tis. Kč (43 %)

Partneři projektu:
Partnerem projektu je příspěvková organizace Sociální služby Vsetín.

Stručný obsah: 
Záměr vybudování nového domova pro seniory poblíž centra města Vsetín počítá s vytvořením bezbariérového prostředí odpovídajícího běžnému způsobu života vrstevníků v přirozené komunitě. Z tohoto důvodu a s ohledem na prostor určený k možné výstavbě objektu je navržen komplex o kapacitě 51 ubytovacích míst. K dispozici klientům bude 15 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojů pro ty, kteří nechtějí být sami nebo pro případný požadavek na umístění manželských párů. Pokoje budou mít vlastní sociální zařízení, balkon s bezbariérovým přístupem a základní vybavení.

Aktivity projektu:
- Zpracování architektonicko-dispoziční studie
- Příprava a realizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace, včetně autorského dozoru
- Zpracování projektové dokumentace
- Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby, technologie a interiéru
- Realizace stavebních prací, dodávka technologie a interiéru

Cíle projektu:
Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality v oblasti poskytování sociálních služeb na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedním z primárních cílů předkládaného záměru je efektivně bojovat s rizikem sociálního vyloučení a zároveň zajistit klientům dostatečné soukromí tak, aby přitom nezůstali zcela mimo společnost. Budou respektovány celospolečenské potřeby společnosti v poskytování kvalitní sociální péče a pobytových služeb. Dojde k posílení sociální inkluze a zvýšení nezávislosti seniorů.

Výstupy projektu:
Domov pro seniory Jasenka ve Vsetíně umožní klientům s ohledem na jejich možnosti a schopnosti dosavadní způsob života. Seniorům napomůže k udržení soběstačnosti a nezávislosti v oblasti základních lidských potřeb. Vybudované centrum nabídne komplex sociálních služeb zahrnující:
- 15 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením splňujícím požadavky pro osoby se zdravotním nebo tělesným postižením,
- bezbariérový přístup ve všech podlažích objektu,
- společenskou a aktivizační místnost,
- lůžkový výtah,
- fyzioterapii a ergoterapii,
- provozní a skladové zázemí pro zaměstnance.

Aktuální stav:
Realizace projektu ukončena.

Kontakt na Domov pro seniory Vsetín - Jasenka - Dolní Jasenka 2274:
recepce - tel.: 604 296 365, 571 117 832

Kontaktní osoba pro projekt:
Ing. Roman Kaňák, tel.: 577 043 782, e-mail: roman.kanak@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 18.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap