Domácí násilí

Domácí násilí je:

  • fyzické, psychické nebo sexuální násilí, ke kterému dochází opakovaně mezi intimními partnery a členy rodiny v jejich soukromí, a tím skrytě, mimo kontrolu veřejnosti
  • intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u osoby ohrožené domácím násilím vede ke ztrátě schopnosti včas zastavit násilí a efektivně vyřešit narušený vztah
  • probíhá mezi dospělými partnery, může mít formu násilí na dětech a také na seniorech

Osoba ohrožená

  • může být žena, muž, dítě, senior
  • každá z nich potřebuje pomoc a ochranu

Dle statistik Zlínský kraj nepatří ke krajům, kde tato problematika vykazuje nadprůměrně vysoké počty šetřených případů domácího násilí. V posledních třech letech bylo na základě oznámených a Policií ČR šetřených případů v souvislosti s domácím násilím vykázáno mezi 5 až 7 procenty násilných osob, přičemž celkový počet řešených případů domácího násilí se pohybuje řádově ve stovkách ročně (viz bezpečnostní analýza kraje za r. 2010).

Z informací Krajského ředitelství Policie ČR Zlínského kraje je však patrné, že v případě Zlínského kraje je tento jev doprovázen vysokou latencí a zároveň brutalitou ze strany násilných osob vůči osobám ohroženým. Problém je navíc umocněn charakterem Zlínského kraje, který z pohledu sociálně demografické analýzy obyvatelstva můžeme řadit ke krajům spíše „venkovského“ charakteru, proto řada případů domácího násilí, které se odehrávají v malých obcích, v relativně úzké komunitě lidí, nejsou z různých důvodů (stud ze zveřejnění a ekonomická závislost ohrožené osoby, přítomnost dětí v rodině, …) dlouhodobě řešena a dochází tím k prohlubování problému. V menších městech a obcích je situace navíc komplikovaná z důvodu menších možností vyhledat odbornou pomoc a především nízké informovanosti o odborné pomoci.

Intervenční centrum ve Zlíně (jediné zařízení svého druhu určené pro pomoc obětem domácího násilí, s působností v celém Zlínském kraji) od roku 2007, tedy svého založení, každoročně zaznamenává nárůst klientely. Převážnou většinu tvoří ženy, avšak jako osoby ohrožené domácím násilím jsou tímto zařízením evidováni i muži, a to nejen v partnerském vztahu, ale zejména v rámci transgeneračního násilí. Jako velmi závažná se jeví stoupající tendence evidovaného domácího násilí vůči seniorům, především ve věkové kategorii nad 80 let. Zvýšenou pozornost si také zaslouží vzrůstající počet případů domácího násilí v domácnostech, kde žijí nezletilé děti, které jsou také viktimizovány.

aktualizováno: 10.7.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap