Dokumenty související se Žádostí o finanční podporu pro rok 2019

1) Specifické údaje pro Žádost

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.1. Programu: jedná se o povinnou přílohu, kterou ke každé sociální službě uvedené v Žádosti v aplikaci OKslužby – poskytovatel dokládá každý poskytovatel sociální služby (formulář obsahuje doplňující informace, které jsou nezbytné pro stanovení finanční podpory pro poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji a tyto informace nejsou obsaženy v Žádosti zpracované v příslušném počítačovém programu).

2) Rozdělení nákladů, přepočtených úvazků a dotace podle formy a krajů působnosti

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.2. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou ke každé sociální službě uvedené v Žádosti v aplikaci OKslužby – poskytovatel dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že sociální služba/y je/jsou poskytována/y ve více krajích, tj. působnost sociální/ch služby/eb a tím i požadavek na finanční podporu je % rozdělen do více krajů.

3) Prohlášení o bezdlužnosti a neexistenci závazků dle článku V. odstavce 2. Programu

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.3. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby na samostatném formuláři pouze v případě, že není součástí Žádosti zpracovávané v příslušném počítačovém programu.

4) Kopie rozhodnutí o registraci sociální služby účinného v době podání Žádosti

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.4. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že registrujícím orgánem není Krajský úřad Zlínského kraje.

5) Žádost o registraci nebo změnu platné registrace sociální služby

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.5. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že koresponduje s Akčním plánem pro rok 2019 a nebyla dosud schválena registrujícím orgánem.

6) Vnitřní směrnice (předpis) stanovující podmínky rozúčtování společných nákladů na jednotlivé sociální služby

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.6. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě společných nákladů vznikajících v souvislosti s poskytováním více sociálních služeb.

dokumenty ke stažení

.xlsx ad 1) Specifické údaje pro Žádost_Příloha Žádosti_povinná 14,28 kB
.xlsx ad 2) Rozdělení nákladů, přepočtených úvazků a dotace podle formy a krajů působnosti_Příloha Žádosti_nepovinná 23,51 kB
aktualizováno: 19.9.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap