Dokumenty související se Žádostí o finanční podporu pro rok 2017

 1)  Specifické údaje pro Žádost

  • v souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.1. Programu: jedná se o povinnou přílohu, kterou ke každé sociální službě uvedené v Žádosti v aplikaci OKslužby – poskytovatel dokládá každý poskytovatel sociální/ch služby/eb (formulář obsahuje doplňující informace, které jsou nezbytné pro stanovení finanční podpory pro poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji a tyto informace nejsou obsaženy v Žádosti zpracované v příslušném počítačovém programu)

2)  Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti

  • v souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.2. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou ke každé sociální službě uvedené v Žádosti v aplikaci OKslužby – poskytovatel dokládá poskytovatel sociální/ch služby/eb pouze v případě, že sociální služba/y je/jsou poskytována/y ve více krajích, tj. působnost sociální/ch služby/eb a tím i požadavek na finanční podporu je % rozdělen do více krajů

3)  Prohlášení o bezdlužnosti a neexistenci závazků dle článku V. odstavce 2. Programu

  • v souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.3. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k Žádosti dokládá poskytovatel sociální/ch služby/eb na samostatném formuláři pouze v případě, že není součástí Žádosti zpracovávané v příslušném počítačovém programu

4)  Kopie rozhodnutí o registraci sociální služby účinného v době podání Žádosti

  • v souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.4. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k Žádosti dokládá poskytovatel sociální/ch služby/eb pouze v případě, že registrujícím orgánem není Krajský úřad Zlínského kraje

5)  Žádost o registraci nebo změnu platné registrace sociální služby

  • v souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.5. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k Žádosti dokládá poskytovatel sociální/ch služby/eb pouze v případě, že koresponduje s Akčním plánem pro rok 2017 a nebyla dosud schválena Krajským úřadem Zlínského kraje

dokumenty ke stažení

.xlsx ad 1) Specifické údaje pro Žádost_Příloha Žádosti_povinná 14,97 kB
.xlsx ad 2) Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti_Příloha Žádosti_nepovinná 22,94 kB
aktualizováno: 21.12.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap