Dokumenty související se Žádostí o finanční podporu pro rok 2016

1) Specifické údaje pro Žádost o finanční podporu pro rok 2016 - Zlínský kraj

  • v souladu s článkem X. bodem 2.1. Programu a Pravidel: jedná se o povinnou přílohu, kterou ke každé sociální službě uvedené v Žádosti v aplikaci OKslužby–poskytovatel dokládá každý poskytovatel sociální/ch služby/eb (formulář obsahuje doplňující informace, které jsou nezbytné pro stanovení finanční podpory pro poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji a tyto informace nejsou obsaženy v příslušném počítačovém programu)

2) Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti

  • jedná se o nepovinnou přílohu, kterou ke každé sociální službě uvedené v Žádosti v aplikaci OKslužby–poskytovatel dokládá poskytovatel sociální/ch služby/eb jen v případě, že sociální služba/y je/jsou poskytována/y ve více krajích, tj. působnost služby, a tím i požadavek na dotaci, je % rozdělen do  více krajů

3) Kopie rozhodnutí o registraci sociální služby účinného v době podání Žádosti

  • v souladu s článkem X. bodem 2.3. Programu a Pravidel: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k Žádosti dokládá poskytovatel sociální/ch služby/eb jen v případě, že registrujícím orgánem není Krajský úřad Zlínského kraje

4) Žádost o změnu registrace sociální služby

  • v souladu s článkem X. bodem 2.4. Programu a Pravidel: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k Žádosti dokládá poskytovatel sociální/ch služby/eb jen v případě, že dosud nebyla schválena Krajským úřadem Zlínského kraje

 

Související dokumenty

.xlsx ad 1) Specifické údaje pro Žádost o finanční podporu pro rok 2016 – Zlínský kraj (Příloha Žádosti – povinná) 14,67 kB
.xlsx ad 2) Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (Příloha Žádosti – nepovinná) 19,27 kB
aktualizováno: 2.10.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap