Dokumenty související se Žádostí o finanční podporu 2021

1)  Specifické údaje pro Žádost

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.1. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k sociální službě druhu domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, pečovatelská služba a týdenní stacionáře, uvedené v Žádosti v aplikaci OKslužby – poskytovatel, dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že požadované informace v ní uvedené se jí týkají (formulář obsahuje doplňující informace, které jsou nezbytné pro stanovení finanční podpory pro poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji a tyto informace nejsou obsaženy v Žádosti zpracovávané v příslušném počítačovém programu).

2)   Rozdělení nákladů, přepočtených úvazků a dotace podle formy a krajů působnosti

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.2. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k sociální/m službě/ám uvedené/ým v Žádosti v aplikaci OKslužby – poskytovatel dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že sociální služba/y je/jsou poskytována/y ve více krajích, tj. působnost sociální/ch služby/eb a tím i požadavek na finanční podporu je % rozdělen do více krajů.

3)  Prohlášení o bezdlužnosti a neexistenci závazků dle článku V. odstavce 2. Programu

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.3. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby na samostatném formuláři pouze v případě, že není součástí Žádosti zpracovávané v příslušném počítačovém programu.

4)  Kopie rozhodnutí o registraci sociální služby účinného v době podání Žádosti

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.4. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že registrujícím orgánem není Krajský úřad Zlínského kraje.

5)  Žádost o registraci nebo změnu platné registrace sociální služby

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.5. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že koresponduje s Akčním plánem pro rok 2021 a nebyla dosud schválena registrujícím orgánem.

6)  Vnitřní směrnice (předpis) stanovující podmínky rozúčtování společných nákladů na jednotlivé sociální služby

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.6. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě společných nákladů vznikajících v souvislosti s poskytováním více sociálních služeb.

7)  Zplnomocnění zástupce

 • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.7. Programu: jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že k podání Žádosti zplnomocní statutární zástupce jinou osobu.

dokumenty ke stažení

.xlsx ad 1) Specifické údaje pro Žádost pro rok 2021_Příloha Žádosti 13,33 kB
.xlsx ad 2) Rozdělení nákladů, úvazků a dotace podle formy a krajů působnosti 2021_Příloha Žádosti 17,77 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap