Dokumenty související s Veřejnoprávní smlouvou/Rozhodnutím pro rok 2022

1)        Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, příp. Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě, v souladu s článkem XIII. odstavcem 2. Programu (Příloha č. 1 Programu)

  • V souladu s článkem XIII. odstavcem 2. Programu: Prohlášení o skutečnostech obsažených ve formuláři doloží poskytovatel sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy (příp. Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě, je-li jeho obsahem poskytnutí finanční podpory v rámci vyhlášené další Výzvy k podání Žádostí).

2)        Prohlášení poskytovatele sociální služby (příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem) před vydáním Rozhodnutí, příp. Dodatku k Rozhodnutí, v souladu s článkem XVI. odstavcem 2. Programu (Příloha č. 2 Programu)

  • V souladu s článkem XVI. odstavcem 2. Programu: Prohlášení o skutečnostech obsažených ve formuláři doloží příspěvková organizace zřízená Zlínským krajem před vydáním Rozhodnutí (příp. Dodatku k Rozhodnutí, je-li jeho obsahem poskytnutí finanční podpory v rámci vyhlášené další Výzvy k podání Žádostí).

dokumenty ke stažení

.docx ad 1) Prohlášení poskytovatele SSL_před uzavřením VPS, příp.Dodatku_Příloha č.1 21,88 kB
.docx ad 2) Prohlášení poskytovatele SSL_POK_před vydáním Rozhodnutí, příp.Dodatku_Příloha č.2 21,91 kB
aktualizováno: 6.10.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap