Dokumenty související s Veřejnoprávní smlouvou/Rozhodnutím pro rok 2017

 

 

1)  Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy v souladu s článkem XIII. odstavcem 2. Programu (Příloha č. 1 Programu)

  • v souladu s článkem XIII. odstavcem 2. Programu: prohlášení o skutečnostech obsažených ve formuláři doloží poskytovatel sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy

2)  Prohlášení poskytovatele sociální služby (příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem) před vydáním Rozhodnutí v souladu s článkem XVI. odstavcem 2. Programu (Příloha č. 2 Programu)

  • v souladu s článkem XVI. odstavcem 2. Programu: prohlášení o skutečnostech obsažených ve formuláři doloží příspěvková organizace zřízená Zlínským krajem před vydáním Rozhodnutí 

3)  Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Programem ve Veřejnoprávní smlouvě

  • v souladu s článkem XIV. bodem 2. Programu: žádost o podstatnou změnu sociální služby (např. změna území dostupnosti sociální služby, výše indikátoru/ů, zkrácení časového období platnosti Veřejnoprávní smlouvy, změny mající vliv na oprávnění poskytování sociálních služeb, rozšíření Veřejnoprávní smlouvy, změna v osobě poskytovatele sociální služby), a to nejpozději 1 měsíc před datem předpokládané změny, nejpozději do 31. října 2017

  • v souladu s článkem XIV. bodem 3. Programu: žádost o nepodstatnou změnu sociální služby (např. změna názvu, sídla, kontaktních údajů a  bankovního spojení poskytovatele sociální služby, změna statutárního zástupce organizace, změna týkající se plátcovství daně z přidané hodnoty poskytovatele sociální služby, změna názvu sociální služby), a to do 10 kalendářních dnů po její účinnosti

  • v souladu s článkem XV. bodem 3. Programu: hlášení změn ve věci ukončení Veřejnoprávní smlouvy výpovědí

dokumenty ke stažení

.docx ad 1) Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy v souladu s článkem XIII. odstavcem 2. Programu (Příloha č. 1 Programu) 22,56 kB
.docx ad 2) Prohlášení poskytovatele sociální služby (příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem) před vydáním Rozhodnutí v souladu s článkem XVI. odstavcem 2. Programu (Příloha č. 2 Programu) 22,88 kB
.xlsx ad 3) Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Programem 27,23 kB
aktualizováno: 14.9.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap