Dokumenty související s Veřejnoprávní smlouvou/Rozhodnutím pro rok 2016

1) Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy v souladu s článkem XIII. bodem 2. Programu a Pravidel (Příloha č. 1 Programu a Pravidel)

 • v souladu s článkem XIII. bodem 2. Programu a Pravidel: prohlášení o skutečnostech obsažených ve formuláři doloží poskytovatel sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy

2) Prohlášení poskytovatele sociální služby (příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem) v souladu s článkem XVI. bodem 2. Programu a Pravidel (Příloha č. 2 Programu a Pravidel)

 • v souladu s článkem XVI. bodem 2. Programu a Pravidel: prohlášení o skutečnostech obsažených ve formuláři doloží příspěvková organizace zřízená Zlínským krajem

3) Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Programem a Pravidly ve Veřejnoprávní smlouvě (Příloha č. 3 Programu a Pravidel)

 • v souladu s článkem XIV. bodem 2. Programu a Pravidel: žádost o podstatnou změnu sociální služby (např. změna území dostupnosti sociální služby, výše indikátorů, zkrácení časového období platnosti Veřejnoprávní smlouvy, změny mající vliv na podmínky registrace poskytovatele sociální služby, rozšíření účelu Veřejnoprávní smlouvy, změna v osobě poskytovatele sociální služby), a to nejpozději 1 měsíc před datem předpokládané změny, nejpozději do 31. října 2016
 • v souladu s článkem XIV. bodem 3. Programu a Pravidel: žádost o nepodstatnou změnu sociální služby (např. změna názvu, sídla, kontaktních údajů a  bankovního spojení poskytovatele sociální služby, změna statutárního zástupce organizace, změna týkající se plátcovství daně z přidané hodnoty poskytovatele sociální služby), a to do 10 kalendářních dnů po její účinnosti
 • v souladu s článkem XV. bodem 3. Programu a Pravidel: hlášení změn ve věci ukončení Veřejnoprávní smlouvy výpovědí

4) Rozpočet sociální služby – Tabulka a Informace k tabulce

 • v souladu s článkem XVII. Programu a Pravidel: poskytovatel sociální služby předkládá rozpočet sociální služby ve stanovené formě a struktuře (tj. náklady a výnosy dle zdrojů v souladu s účetní legislativou), v termínu do 30. dubna 2016, následně jeho změny v termínech do 31. července 2016 a do 10. listopadu 2016

 

Související dokumenty

.docx ad 1) Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy v souladu s článkem XIII. bodem 2. Programu a Pravidel (Příloha č. 1 Programu a Pravidel) 22,82 kB
.docx ad 2) Prohlášení poskytovatele sociální služby (příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem) v souladu s článkem XVI. bodem 2. Programu a Pravidel (Příloha č. 2 Programu a Pravidel) 22,83 kB
.xlsx ad 3) Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Programem a Pravidly (Příloha č. 3 Programu a Pravidel) 26,32 kB
.xls ad 4) Rozpočet sociální služby_Tabulka_Náklady a výnosy dle zdrojů 370 kB
.pdf ad 4) Rozpočet sociální služby_Informace k tabulce 493,48 kB
aktualizováno: 15.4.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap