Dokumenty související s Veřejnoprávní smlouvou pro rok 2015

1) Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy v souladu s článkem XIII. bodem 2. Metodiky (Příloha č. 1 Metodiky)

 • v souladu s článkem XIII. bodem 2. Metodiky: prohlášení o skutečnostech obsažených ve formuláři doloží poskytovatel sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy

 2) Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Metodikou ve Veřejnoprávní smlouvě (Příloha č. 2 Metodiky)

 • v souladu s článkem XIV. bodem 2. Metodiky: žádost o podstatnou změnu sociální služby (např. změna místa poskytování služby, územní dostupnosti služby, indikátorů, zkrácení časového období platnosti Veřejnoprávní smlouvy, změny mající vliv na podmínky registrace poskytovatele sociální služby, rozšíření účelu Veřejnoprávní smlouvy), a to nejpozději 2 měsíce před datem předpokládané změny, nejpozději do 30. září 2015
 • v souladu s článkem XIV. bodem 3. Metodiky: žádost o nepodstatnou změnu sociální služby (např. změna názvu, sídla, kontaktních údajů a  bankovního spojení poskytovatele sociální služby, změna statutárního zástupce organizace, změna týkající se plátcovství daně z přidané hodnoty poskytovatele sociální služby), a to do 10 kalendářních dnů po její účinnosti
 • v souladu s článkem XV. bodem 3. Metodiky: hlášení změn ve věci ukončení Veřejnoprávní smlouvy výpovědí

 3) Rozpočet sociální služby – Tabulka a Informace k tabulce

 • v souladu s článkem XVI. bodem 1. Metodiky: poskytovatel sociální služby předkládá rozpočet sociální služby ve stanovené struktuře a formě (tj. náklady a výnosy dle zdrojů v souladu s účetní legislativou), v termínu do 30. dubna 2015, následně jeho změny v termínech do 31. července 2015 a do 10. listopadu 2015
   
   

Související dokumenty

.docx ad 1) Prohlášení poskytovatele SSL před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy_Příloha č. 1 Metodiky 20,36 kB
.xlsx ad 2) Hlášení změn poskytovatele sociální služby_Příloha č. 2 Metodiky 30,29 kB
.xls ad 3) Rozpočet sociální služby - Tabulka - Náklady a výnosy dle zdrojů 181,5 kB
.pdf ad 3) Rozpočet sociální služby - Informace k tabulce 487 kB
aktualizováno: 30.6.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap