Dokumenty související s finanční podporou pro rok 2021

1)        ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021

  • Rozhodnutí MPSV ze dne 7. 1. 2021, kterým byla Zlínskému kraji poskytnuta dotace MPSV na rok 2021, a to na plnění povinností kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách).

2)        Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29. 6. 2020, č. usnesení 0859/Z27/20)

3)        Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 21. 9. 2020, č. usnesení 0712/R24/20) a Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 21. 9. 2020, č. usnesení 0712/R24/20)

4)        Konzultační materiál č. 1/2015 – Přiměřený zisk pro rok 2021 (zpracováno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro ekonomiku)

5)        Informace týkající se přístupu „harm reduction“ v oblasti sociálních služeb druhu kontaktní centra a terénní programy v souvislosti s hrazením z finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2021

  • Harm reduction, tj. metoda přístupu minimalizace škod, které vycházejí z obecných principů ochrany veřejného zdraví a usilují zejména o minimalizaci všech rizik a negativních dopadů užívání návykových látek – zdravotních, sociálních, společenských, bezpečnostních i ekonomických; jsou zaměřené na uživatele, kteří aktuálně užívají návykové látky a prozatím nechtějí nebo nemohou abstinovat.

dokumenty ke stažení

.pdf ad 1) ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace Zlínskému kraji z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2021 251,89 kB
.pdf ad 2) Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1323,63 kB
.pdf ad 3) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2021 1396,38 kB
.pdf ad 3) Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin.podporu z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021 647,23 kB
.pdf ad 4) Konzultační materiál č. 1-2015_Přiměřený zisk pro rok 2021 882,06 kB
.pdf ad 5) Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2021 753,11 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap