Dokumenty související s finanční podporou pro rok 2021

1)        ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021

  • Rozhodnutí MPSV ze dne 7. 1. 2021, kterým byla Zlínskému kraji poskytnuta dotace MPSV na rok 2021, a to na plnění povinností kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách).

2)        Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29. 6. 2020, č. usnesení 0859/Z27/20), Dodatek k Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 15. 2. 2021, č. usnesení 0059/Z03/21), Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji vč. Dodatku

3)        Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 21. 9. 2020, č. usnesení 0712/R24/20), Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 3. 2021, č. usnesení 0208/R10/21), Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 vč. Dodatku č. 1

4)        Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 21. 9. 2020, č. usnesení 0712/R24/20)

5)        Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 3. 2021, č. usnesení 0208/R10/21)

6)        Konzultační materiál č. 1/2015 – Přiměřený zisk pro rok 2021 (zpracováno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro ekonomiku)

7)        Informace týkající se přístupu „harm reduction“ v oblasti sociálních služeb druhu kontaktní centra a terénní programy v souvislosti s hrazením z finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2021

  • Harm reduction, tj. metoda přístupu minimalizace škod, které vycházejí z obecných principů ochrany veřejného zdraví a usilují zejména o minimalizaci všech rizik a negativních dopadů užívání návykových látek – zdravotních, sociálních, společenských, bezpečnostních i ekonomických; jsou zaměřené na uživatele, kteří aktuálně užívají návykové látky a prozatím nechtějí nebo nemohou abstinovat.

8)        Přehled obvyklých nákladů na jednotku (v Kč) a předpokládaných podílů finanční podpory z územních samosprávných celků (v %) pro sociální služby zařazené do Základní sítě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 a financované z programů vyhlašovaných Zlínským krajem pro rok 2021

  • Obvyklé náklady 2021 na jednotku (v Kč), tj. obvyklé náklady pro optimální návrh (pro žádost ZK o dotaci MPSV)
  • Obvyklé náklady 2021 na jednotku (v Kč), tj. obvyklé náklady po uplatnění I. úrovně redukce (snížení o předpokládanou míru inflace 1,87 %)
  • Předpokládaný podíl finanční podpory 2021 z územních samosprávných celků (v %) z obvyklých nákladů 2021 na jednotku, z toho: Zlínský kraj a Obce

dokumenty ke stažení

.pdf ad 1) ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace Zlínskému kraji z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2021 251,89 kB
.pdf ad 2) Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji_vč. Dodatku 1329,93 kB
.pdf ad 2) Dodatek k Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 664,64 kB
.pdf ad 2) Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1323,63 kB
.pdf ad 3) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021_vč. Dodatku č.1 1411,24 kB
.pdf ad 3) Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021 793,97 kB
.pdf ad 3) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2021 1396,38 kB
.pdf ad 4) Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin.podporu z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021 647,23 kB
.pdf ad 5) Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin.podporu z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021 651,56 kB
.pdf ad 6) Konzultační materiál č. 1-2015_Přiměřený zisk pro rok 2021 882,06 kB
.pdf ad 7) Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2021 753,11 kB
.xlsx ad 8) Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných podílů finanční podpory z ÚSC 2021 19,7 kB
aktualizováno: 31.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap