Dokumenty související s finanční podporou pro rok 2020

1)        Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 21. 6. 2019, č. usnesení 0615/Z20/19)

2)        Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 16. 9. 2019, č. usnesení 0675/R22/19) a Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 16. 9. 2019, č. usnesení 0675/R22/19)

3)        Konzultační materiál č. 1/2015 – Přiměřený zisk pro rok 2020 (zpracováno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro ekonomiku)

4)        Informace týkající se přístupu „harm reduction“ v oblasti sociálních služeb druhu kontaktní centra a terénní programy v souvislosti s hrazením z finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020

  • Harm reduction, tj. metoda přístupu minimalizace škod, které vycházejí z obecných principů ochrany veřejného zdraví a usilují zejména o minimalizaci všech rizik a negativních dopadů užívání návykových látek – zdravotních, sociálních, společenských, bezpečnostních i ekonomických; jsou zaměřené na uživatele, kteří aktuálně užívají návykové látky a prozatím nechtějí nebo nemohou abstinovat.

5)        Přehled obvyklých nákladů na jednotku (v Kč) a předpokládaných podílů finanční podpory z územních samosprávných celků (v %) pro sociální služby zařazené do Základní sítě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 a financované z programů vyhlašovaných Zlínským krajem pro rok 2020

  • Obvyklé náklady 2020 na jednotku (v Kč), tj. obvyklé náklady pro optimální návrh pro žádost ZK na MPSV
  • Obvyklé náklady 2020 na jednotku (v Kč), tj. obvyklé náklady po uplatnění I. úrovně redukce (snížení o předpokládanou míru inflace 2,5 %)
  • Předpokládaný podíl finanční podpory 2020 z územních samosprávných celků (v %) z obvyklých nákladů 2020 na jednotku

dokumenty ke stažení

.pdf ad 1) Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji 1372,68 kB
.pdf ad 2) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 1371,03 kB
.pdf ad 2) Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 644,63 kB
.pdf ad 3) Konzultační materiál 01-2015_Přiměřený zisk pro rok 2020 888,82 kB
.pdf ad 4) Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2020 197,85 kB
.xlsx ad 5) Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných podílů finanční podpory z ÚSC 2020 20,56 kB
aktualizováno: 24.2.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap