Dokumenty související s finanční podporou pro rok 2019

1)        Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 25. 6. 2018, č. usnesení 0380/Z13/18)

2)        Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 17. 9. 2018, č. usnesení 0729/R23/18)

3)        Konzultační materiál č. 1/2015 – Přiměřený zisk pro rok 2019 (zpracováno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro ekonomiku)

4)        Informace týkající se přístupu „harm reduction“ v oblasti sociálních služeb druhu kontaktní centra a terénní programy v souvislosti s hrazením z finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2019

  • Harm reduction, tj. metoda přístupu minimalizace škod, které vycházejí z obecných principů ochrany veřejného zdraví a usilují zejména o minimalizaci všech rizik a negativních dopadů užívání návykových látek – zdravotních, sociálních, společenských, bezpečnostních i ekonomických; jsou zaměřené na uživatele, kteří aktuálně užívají návykové látky a prozatím nechtějí nebo nemohou abstinovat.

5)        Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných procentuálních podílů finanční podpory z územních samosprávných celků pro rok 2019

  • Obvyklé náklady 2019 na jednotku (v Kč), tj. obvyklé náklady pro optimální návrh pro žádost ZK na MPSV
  • Obvyklé náklady 2019 na jednotku (v Kč), tj. obvyklé náklady po uplatnění I. úrovně redukce (snížení o předpokládanou míru inflace 2,2 %)
  • Předpokládaný podíl finanční podpory 2019 z územních samosprávných celků (v %) z obvyklých nákladů 2019 na jednotku

dokumenty ke stažení

.pdf ad 1) Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1435,71 kB
.pdf ad 2) Program pro poskytování fin.podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2019 1345,3 kB
.pdf ad 3) Konzultační materiál 01-2015_Přiměřený zisk pro rok 2019 888,51 kB
.pdf ad 4) Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2019 198,67 kB
.xlsx ad 5) Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokl.podílů finanční podpory z ÚSC pro rok 2019 18,99 kB
aktualizováno: 27.1.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap