Dokumenty související s finanční podporou pro rok 2018

 

1) Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 19. 6. 2017, č. usnesení 0149/Z06/17)

2) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 15. 9. 2017, č. usnesení 0746/R23/17)

3) Konzultační materiál č. 1/2015 – Přiměřený zisk pro rok 2018 (zpracováno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro ekonomiku)

4) Informace týkající se přístupu „harm reduction“ v oblasti sociálních služeb druhu kontaktní centra a terénní programy v souvislosti s hrazením z finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2018 

  • Harm reduction, tj. metoda přístupu minimalizace škod, které vycházejí z obecných principů ochrany veřejného zdraví a usilují zejména o minimalizaci všech rizik a negativních dopadů užívání návykových látek – zdravotních, sociálních, společenských, bezpečnostních i ekonomických; jsou zaměřené na uživatele, kteří aktuálně užívají návykové látky a prozatím nechtějí nebo nemohou abstinovat

5) Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných procentuálních podílů finanční podpory z územních samosprávných celků pro rok 2018 

  • Obvyklé náklady 2018 na jednotku (v Kč), tj. obvyklé náklady pro optimální návrh pro žádost ZK na MPSV

  • Obvyklé náklady 2018 na jednotku (v Kč), tj. obvyklé náklady po uplatnění I. úrovně redukce (snížení o předpokládanou míru inflace 2,5 %)

  • Předpokládaný podíl finanční podpory 2018 z územních samosprávných celků (v %) z obvyklých nákladů 2018 na jednotku

 

dokumenty ke stažení

.pdf ad 1) Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1120,96 kB
.pdf ad 2) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2018 1038,53 kB
.pdf ad 3) Konzultační materiál 01-2015_Přiměřený zisk pro rok 2018 781,43 kB
.pdf ad 4) Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy pro rok 2018 639,77 kB
.xlsx ad 5) Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokl.podílů finanční podpory z ÚSC pro rok 2018 18,36 kB
aktualizováno: 29.6.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap