Dokumenty související s finanční podporou pro rok 2017

1) Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 20. 4. 2016, č. usnesení 0712/Z21/16)

2) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 26. 9. 2016, č. usnesení 0805/R19/16)

3) Konzultační materiál č. 1/2015 – Přiměřený zisk pro rok 2017 (zpracováno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro ekonomiku)

4) Informace týkající se přístupu „harm reduction“ v oblasti sociálních služeb druhu kontaktní centra a terénní programy v souvislosti s hrazením v rámci finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017

  • Harm reduction, tj. metoda přístupu minimalizace škod, které vycházejí z obecných principů ochrany veřejného zdraví a usilují zejména o minimalizaci všech rizik a negativních dopadů užívání návykových látek – zdravotních, sociálních, společenských, bezpečnostních i ekonomických; jsou zaměřené na uživatele, kteří aktuálně užívají návykové látky a prozatím nechtějí nebo nemohou abstinovat

5) Přehled obvyklých nákladů na jednotku a procentuálních podílů finanční podpory z územních samosprávných celků pro rok 2017

  • Obvyklé náklady 2017 na jednotku (v Kč), tj. obvyklé náklady pro optimální návrh pro žádost ZK na MPSV
  • Obvyklé náklady 2017 na jednotku (v Kč), tj. obvyklé náklady po částečném uplatnění I. úrovně redukce (předpokládaná míra inflace 2,3 %)
  • Předpokládaný podíl finanční podpory 2017 z územních samosprávných celků (v %) z obvyklých nákladů 2017 na jednotku

dokumenty ke stažení

.pdf ad 1) Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji 1112,79 kB
.pdf ad 2) Program pro poskytování fin.podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2017 883,92 kB
.pdf ad 3) Konzultační materiál 01-2015_Přiměřený zisk pro rok 2017 526,19 kB
.pdf ad 4) Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy 447,09 kB
.xlsx ad 5) Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných podílů finanční podpory z ÚSC pro rok 2017 19,14 kB
aktualizováno: 16.2.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap