Dokumenty schválené / účinné

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016

Zpráva byla schválena zastupitelstvem 29.06.2016 více »

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012

V souladu s ust. § 42 odst. 2 stavebního zákona Krajský úřad Zlínského kraje zajistil vyhotovení Zásad územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012 (po vydání aktualizace). více »

Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 12.09.2012 usnesením č. 0749/Z21/12. více »

Opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

Dokument obsahuje text Opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Zlínského kraje více »

Generel dopravy Zlínského kraje 2004

V článku najdete informace ke Generelu dopravy Zlínského kraje 2004 jakožto základnímu dopravně inženýrskému dokumentu Zlínského kraje a významnému územně plánovacímu podkladu pro zpracování nového územního plánu (Zásad územního rozvoje) Zlínského kraje. Jsou v něm definovány základní prvky dopravní soustavy a to nejen z hlediska rozvoje jednotlivých druhů doprav, ale též požadavků na jejich vzájemnou koexistenci, včetně vztahu k ostatním funkcím území. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.