Dokumenty projednané

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Zlínského kraje 2017

Územně analytické podklady Zlínského kraje 2017 pořízené v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s § 4-5 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. více »

Územní studie "Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera"

Požadavek na pořízení územní studie „Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera“ vyplývá z územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.
více »

Územní studie „Přepravní zařízení – Kasárna“

Cílem ÚS je prověřit záměr Přepravního zařízení – Kasárna.
ÚS prověří reálnost stavby přepravního zařízení a v případě potřeby navrhne jiné varianty řešení. více »

Územní studie „Přepravní zařízení – Kohútka“

Cílem ÚS je prověřit záměr Přepravního zařízení – Kohútka.
ÚS prověří reálnost stavby přepravního zařízení a v případě potřeby navrhne jiné varianty řešení. více »

Územní studie „Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“

Požadavek na pořízení územní studie „Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“ vyplývá z územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.
více »

Územní studie "Rekreační oblast - Vsetínská Bečva"

Požadavek na pořízení územní studie „Rekreační oblast - Vsetínská Bečva“ vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. více »

Územní studie "Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č.280"

Požadavek na pořízení územní studie „Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č.280“ vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. více »

Uzemní studie "VYUŽITÍ PLOCH PO TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU NAPAJEDLA - SPYTIHNĚV"

Cílem ÚS je navrhnout koncepci rozvoje ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku v oblasti Napajedel a Spytihněvi a rozvoj rekreace založený na zvýšení atraktivnosti a využitelnosti kanálového úseku vodní cesty od Napajedel po Uherské Hradiště. více »

Územní studie „Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území Zlínského kraje ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území"

Dokument obsahuje informace k Uzemní studii „Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území Zlínského kraje ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území" pořízené v roce 2010 a projednané v roce 2011 odborem územního plánování a stavebního řádu více »

Uzemní studie "Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko"

Dokument obsahuje informace k Uzemní studii "Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko" pořízené v roce 2009 a projednané v roce 2010 odborem územního plánování a stavebního řádu více »

Územní studie "Řešení problematiky poutního místa Sv. Hostýn" v rozsahu regulačního plánu

Dokument obsahuje textovou a výkresovou část územní studie "Řešení problematiky poutního místa Sv. Hostýn" pořízené odborem územního plánování a stavebního řádu v roce 2008 více »

Studie "ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ VEDENÍ KAPACITNÍ SILNICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY"

Zpracovaná studie má za úkol navrhnout dopravní koridor pro vedení kapacitní silnice S9 přes obce Želechovice nad Dřevnicí, Lípu. Řešení je zpracováno ve variantách. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.