Dokumenty projednané

Územní studie „Prověření elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/SR"

Cílem územní studie bylo prověřit, vyhodnotit a navrhnout možné varianty elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice Česká republika/Slovensko, které přes území Zlínského kraje propojí stávající transformovnu v Otrokovicích s napojovacím bodem při hranici České a Slovenské republiky, a to s ohledem na přírodní, sociální a hospodářské podmínky, hodnoty a limity dotčeného území, a zajistí tak nové napojení elektrizační soustavy ČR do soustavy evropské. více »

Územní studie "Jihovýchodní obchvat Luhačovic"

Z důvodu neustále se zhoršující dopravní situace na průjezdu lázeňským městem Luhačovice byl v rámci územní studie prověřen záměr jihovýchodního obchvatu Luhačovic, vyplývající z účinných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. více »

Územní studie "Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera"

Požadavek na pořízení územní studie „Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera“ vyplývá z územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.
více »

Územní studie „Přepravní zařízení – Kasárna“

Cílem ÚS je prověřit záměr Přepravního zařízení – Kasárna.
ÚS prověří reálnost stavby přepravního zařízení a v případě potřeby navrhne jiné varianty řešení. více »

Územní studie „Přepravní zařízení – Kohútka“

Cílem ÚS je prověřit záměr Přepravního zařízení – Kohútka.
ÚS prověří reálnost stavby přepravního zařízení a v případě potřeby navrhne jiné varianty řešení. více »

Územní studie „Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“

Požadavek na pořízení územní studie „Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“ vyplývá z územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.
více »

Územní studie "Rekreační oblast - Vsetínská Bečva"

Požadavek na pořízení územní studie „Rekreační oblast - Vsetínská Bečva“ vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. více »

Územní studie "Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č.280"

Požadavek na pořízení územní studie „Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č.280“ vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. více »

Uzemní studie "VYUŽITÍ PLOCH PO TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU NAPAJEDLA - SPYTIHNĚV"

Cílem ÚS je navrhnout koncepci rozvoje ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku v oblasti Napajedel a Spytihněvi a rozvoj rekreace založený na zvýšení atraktivnosti a využitelnosti kanálového úseku vodní cesty od Napajedel po Uherské Hradiště. více »

Územní studie „Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území Zlínského kraje ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území"

Dokument obsahuje informace k Uzemní studii „Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území Zlínského kraje ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území" pořízené v roce 2010 a projednané v roce 2011 odborem územního plánování a stavebního řádu více »

Uzemní studie "Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko"

Dokument obsahuje informace k Uzemní studii "Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko" pořízené v roce 2009 a projednané v roce 2010 odborem územního plánování a stavebního řádu více »

Územní studie "Řešení problematiky poutního místa Sv. Hostýn" v rozsahu regulačního plánu

Dokument obsahuje textovou a výkresovou část územní studie "Řešení problematiky poutního místa Sv. Hostýn" pořízené odborem územního plánování a stavebního řádu v roce 2008 více »

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap