Dokumenty ostatní

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Zlínského kraje 2021

Územně analytické podklady Zlínského kraje 2021 pořízené v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s § 4-5 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. více »

Územní studie krajiny obcí Zlámanec a Kelníky

Pilotní územní studie krajiny více »

Územní studie Identifikace nezbytných nezastavitelných částí krajiny Zlínského kraje

Dokument obsahuje informace k "Územní studii Identifikace nezbytných nezastavitelných částí krajiny Zlínského kraje" pořízené odborem územního plánování a stavebního řádu v roce 2015 více »

Urbanistická studie Pustevny-Radhošť - aktualizace studie z roku 1999

Dokument obsahuje informace k "Urbanistické studii Pustevny-Radhošť - aktualizace studie z roku 1999" pořízené odborem územního plánování a stavebního řádu v roce 2006 více »

Územní studie v parametrech regulačního plánu "Poznávací stezka Pustevny- Radhošť"

Dokument obsahuje informace k "Územní studii v parametrech regulačního plánu „Poznávací stezka Pustevny - Radhošť" pořízené odborem územního plánování a stavebního řádu v roce 2008 více »

Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky

Dokument obsahuje informace k "Územní studii Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky" pořízené odborem územního plánování a stavebního řádu v roce 2008 více »

Územní studie Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu

Dokument obsahuje informace k "Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu" pořízené odborem územního plánování a stavebního řádu v roce 2011 více »

Sídelní struktura Zlínského kraje

Sídelní struktura je sledovaným jevem č. 6 v územně analytických podkladech kraje, v části podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území. Tento sledovaný jev zpracovává pořizovatel územně analytických podkladů kraje - příslušný krajský úřad. více »

Cílové charakteristiky krajiny Zlínského kraje

Studie řešící návrhová opatření netechnického charakteru v nezastavěném území Zlínského kraje zpracovaná odborem územního plánování Zlínského kraje v roce 2014 více »

Analýza a prognóza demografického vývoje Zlínského kraje a jeho obcí

Podklad pro dlouhodobé plánování a rozhodování v oblasti koncepčních a strategických změn a vývoje. více »

Socioekonomická analýza specifické oblasti Morkovsko-Koryčansko

Cílem analýzy zpracované v roce 2017 bylo shrnutí znalostní báze a zjištění problémů ve vybraných aspektech života v území Morkovska a Koryčanska. Analýzy jsou založeny na nejaktuálnějších dostupných statistických datech a údajích o území.
více »

Územní studie US 25 Zlín Růmy

Územní studie prověřuje možnosti umístění venkovního školního hřiště Gymnázia a Jazykové školy Zlín v lokalitě Růmy více »

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap